Webshop

Kabel med STOOW-godkännande

Anslutnings-, kraft- och styrkabel för extra hård mekanisk belastning

ÖLFLEX® POWER MULTI – Kabel med STOOW-godkännande

ÖLFLEX® POWER MULTI är en flexibel och oljebeständig anslutnings-, kraft- och styrkabel. Den har ett brett applikationsområde tack vare multipla godkännanden för den nordamerikanska marknaden.

Primär applikation är som anslutningskabel med kontaktdon i minst en ände. Kabeln är godkänd både i USA och Kanada enligt STOOW. Godkännandet innebär att kabeln är lämplig för extra hård mekanisk belastning, har oljeresistent isolation och mantel, samt är beständig mot blöta miljöer och UV-ljus.

UL-listad och uppfyller ATEX-kraven

ÖLFLEX® POWER MULTI är också UL-listad enligt TC-ER vilket innebär att den får installeras fast på kabelstege, samt ”droppa ner” fritt i luften 1,8 meter till maskinen, utan krav på mekaniskt skydd. Den är även extra lämplig i explosiva miljöer då dess design harmonierar med ATEX-kraven i NEC kapitel 5 (klass 1–3 samt div.1+2).

ÖLFLEX® POWER MULTI har isolation av special-PVC med amerikansk färgkod samt en mantel av special-TPE. Finns i area 1,0 mm2 upp till 10 mmoch initialt lagerläggs 3- och 5-ledare.