Webshop

Koppar- och aluminiumtillägg

LAPP gör en justering av koppar- och aluminiumpriset en gång i månaden. Snittet av föregående månads pris används för beräkning av tillägget.

För dig som kund innebär det att tillägget alltid följer den löpande prisutvecklingen på råvarubörserna utan framtida spekulation om förändring.

Kopparkurs

801,16 EUR/100 kg

Kopparkurs LCP oktober
Aluminiumkurs

292,76 EUR/100 kg

Aluminiumkurs LAP oktober

2022-02-14

Vi har nyligen blivit informerade att "Schutzgemeinschaft DEL Notierung e. V.” med kort varsel måste sluta att tillhandahålla regelbundet uppdaterade beräkningar för koppar och aluminium.

För att vi ska kunna fortsätta vårt samarbete med transparens åt båda håll, introducerar vi LAPP Index med omedelbar verkan, enligt följande:

- LCP: LAPP Copper Price (EUR/100 kg)
- LAP: LAPP Aluminium Price (EUR/100 kg)

Här kan du läsa mer om beräkningen av metalltillägg för kabel och kablage.

Historik metall- och valutakurser

Datum Kopparkurs EUR/100 kg EUR-kurs Aluminiumkurs EUR/100 kg
2022-11-01 796,18 10,94720 296,82
2022-10-01 801,16 10,78110 292,76
2022-09-01 805,86 10,50530 311,88
2022-08-01 759,33 10,58040 306,76
2022-07-01 879,65 10,59670 316,52
2022-06-01 905,53 10,49090 347,24
2022-05-01 962,19 10,3257 391,19
2022-04-01 948,00 10,5514 408,03
2022-03-01 897,04 10,54220 365,99
2022-02-01 887,08 10,34930 335,90
2022-01-01 864,95 10,27200 291,32
*** *** *** ***
2021-12-01 875,77 10,04550 289,03