Koppar- och aluminiumtillägg

LAPP gör en justering av koppar- och aluminiumpriset en gång i månaden. Snittet av föregående två månaders pris används för beräkning av tillägget.

För dig som kund innebär det att tillägget alltid följer den löpande prisutvecklingen på råvarubörserna utan framtida spekulation om förändring. Du kan behålla samma prislista som idag. På grund av rådande råvaruprisutveckling har vi infört ett kopparpristillägg på kabelskor på samma sätt som för kabel.

Kopparkurs

554,85 EUR/100 kg

Kopparkurs januari
Aluminiumkurs

200,57 EUR/100 kg

Aluminiumkurs januari