Webshop

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Ny halogenfri kabel för frekvensstyrda motorer

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB – ny halogenfri kabel för frekvensstyrda motorer

Att varvtalsreglera via frekvensomformare kan minska en elmotors elförbrukning med upp till 60 procent. Detta har under de senaste decennierna sparat enorma mängder energi inom industrisektorn.

Trots detta så räknar man med att över hälften av industrins totala energiförbrukning idag är för just elmotordrifter. Så det finns fortfarande en stor förbättringspotential med effektivare motorer och en utökning av frekvensdrifter.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB är en EMC-optimerad kabel som är halogenfri och i övrigt har utmärkta brandegenskaper. Den finns som vanlig 4-ledare men framförallt förordar vi designen med symmetriska jordledare.

Fördelen med kabel som har symmetrisk design är att den reducerar de elektriska fält som inducerar lagerströmmar och som i sin tur förstör elmotorns lager. Kort och gott får man en längre livslängd på elmotorn.

Prestanda

  • Symmetrisk design: 3x1.5+3G0.25 – 3x240+3G50
  • EMC-optimerad via både kopparfläta och Al-folie
  • Isolation av XLPE klarar ledartemperatur på +90°C
  • Låg kapacitans minskar överföringsförluster
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Brandspridningsklass IEC 60332-1-2 samt IEC 60332-3-24 och 25
  • Lågrökande enligt IEC 61034-2
  • CPR-klassad enligt följande:
    4G4 - 4G185 samt 3x10+3G1.5 - 3x240+3G50: Klass Dca-s2-d2-a1.