Webshop

Ultraljudssensor med genialisk förskruvning

Microsonic tar hjälp av SKINTOP® HYGIENIC

Microsonic tar hjälp av SKINTOP® HYGIENIC

Microsonics nya pms-ultraljudssensor detekterar föremål helt beröringsfritt. För att garantera att den nya ultraljudssensorn installeras på ett hygieniskt felfritt sätt, tar Microsonic hjälp av SKINTOP® HYGIENIC från LAPP.

Inom livsmedels- och dryckesindustrin måste förvaringskärl och behållare räknas och positioneras, flödet på transportbanden måste övervakas, och livsmedel som har förpackats måste kontrolleras med tanke på rätt nivå eller att den fyllda produkten är fullständig. Ultraljudssensorer är perfekt lämpade för alla de här processerna eftersom de kan upptäcka föremål oavsett vad de har för färg, eller om de är genomskinliga.

Sensorerna fungerar på samma sätt som fladdermössens ekolod; de avger en kort ljudpuls i cykler och mäter hur lång tid det tar innan ekosignalen tas emot. Eftersom ljudets hastighet genom luft är känd, kan sensorerna använda den uppmätta tiden mellan ljudimpulsen och mottagandet av ekosignalen till att beräkna avståndet till föremålet, eller till och med påfyllningsnivån. Ljudimpulser över 20 kHz kallas ultraljud, vilket är ohörbart för oss människor.

Sofistikerad sensordesign

Pms-sensor i rostfritt stål

Pms-sensor i rostfritt stål med förskruvningen SKINTOP® HYGIENIC. Sensorn vann iF DESIGN AWARD 2018 för sin extraordinära design.

En ledande leverantör av ultraljudssensorer för avståndsmätning är Microsonic. Sensorerna från Dortmund används inom en mängd industrisektorer. Ett exempel är tryckeriindustrin, där sensorerna används till att mäta nivån på färg och beläggningar, eller till att registrera diametern på pappersrullar.

Hygienkraven ökar ständigt när det gäller maskiner och tekniska komponenter som används inom livsmedels- och dryckesindustrin. Därför är de vanliga standardsensorerna inte längre lämpliga att använda på ställen som kommer i kontakt med produkten i fråga. Den här marknadsluckan fylls nu av de nya pms-ultraljudssensorerna från Microsonic, vilka är konstruerade enligt EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group)-riktlinjerna och tillverkade av FDA-testade material.

Det mest framträdande är den ovanliga formen på huset i rostfritt stål av materialklass 1.4404. Ingenjörerna på Microsonic valde en geometri där ingen av pms-sensorns ytor skulle vara horisontell i någon av de tänkbara monteringslägena. På så sätt ser man till att rengörings- och desinfektionsvätskor alltid kan rinna av. Till och med i situationer där påfyllningsnivån i ett förvaringskärl mäts och där sensorn mäter vertikalt nedåt, har husets baksida en lutning på ≥3°. Det gör att alla eventuella rengöringsvätskor garanterat rinner av även i det läget.

Genialiskt skydd mot vridning

När Microsonic letade efter en hygieniskt felfri och enkel sensorinstallation, hittade de vad de sökte hos LAPP. Melanie Harke, marknadschef på Microsonic, berättar att de testade olika förskruvningar, men det var bara SKINTOP® HYGIENIC som uppfyllde kraven. Motståndskraft mot vridning är ett problematiskt område när man kombinerar sensorer och förskruvningar. Sensorn måste sitta fast ordentligt efter en enkel montering. Den får inte vridas i fästet – det vill säga förskruvningen – medan underhåll eller automatisk rengöring pågår.

Hemligheten bakom SKINTOP®-förskruvningens förmåga att effektivt förebygga vridning är dess speciella konstruktion, de enskilda delarnas geometri och valet av material för de senare. Även vanliga förskruvningar innehåller en elastomertätning, men på LAPP tar man redan i utvecklingsstadiet hänsyn till att det ska gå att fixera och täta alla material som installeras för kablar, ledare och rör så effektivt som möjligt.

När man väljer en elastomer behöver man ha vissa expertkunskaper när det gäller lämplig utformning, Shore-hårdhet, materialförskjutning och den låskraft som därmed går att uppnå. Allt det här är saker som kan ha en positiv effekt på skyddet mot vridning. Om elastmaterialet omsluter kabeln, som när det placeras runt Microsonic-enhetens 12 mm tjocka sensoraxel, förhindrar det att sensorn dras ut eller vrids.

Den första EMC-förskruvningen för hygienisk design

Tidigare har man inom livsmedels- och dryckesindustrin använt sig av vanliga förskruvningar och därför drabbats av produktionsstopp vid underhåll eller större rengöringsinsatser på grund av bristande design.

– Medvetenheten kring hygienisk design och det normativa regelverket för den behövde öka först, enligt Johan Eriksson, affärsutvecklare på LAPP. På senare tid däremot, har vi kunnat se ett ökat intresse för SKINTOP® HYGIENIC och andra produkter för livsmedels- och dryckestillverkning, till exempel kablarna i ÖLFLEX® ROBUST-serien.

Utvecklingen pågår fortfarande. Nu finns även en EMC-variant, SKINTOP® HYGIENIC SC. Den här modellen innehåller en fjäder tillverkad av berylliumkoppar som fungerar som barriär mot elektromagnetiska fält. Det är den första elektromagnetiskt kompatibla förskruvningen som tillverkats enligt specifikationerna för hygienisk design.