Telefonkabel och brandlarmskabel

I LAPPs sortiment ingår telefonkabel för kommunikation till telefoner, faxar och telex, som också kan användas för inbrotts- och brandlarm.

Kablarna har ledare av solid koppar med diameter 0,6 mm (0,28 mm2) eller 0,8 mm (0,50 mm2) och är partvinnade från 1 par upp till 300 par med en gemensam EMC-skärmning av aluminiumfolie.

J-Y(ST)Y…LG

Denna kabel har mantel av PVC och avsedd för installation inomhus. 1-60 par.

A-2Y(L)2Y…ST och A-2YF(L)2Y…ST

Kabeln har mantel av polyetylen och är avsedd för installation utomhus.

2YF-varianten är även vattentät longitudinellt. 2-300 par.

J-Y(ST)Y…LG Fire Alarm Cable

Denna brandlarmskabel har röd mantel av PVC och är anpassad för fast installation inomhus.