Webshop

Ethernet Advanced Physical Layer (APL)

Säkra nätverk på fältnivå

Ethernet APL för fältnivån i områden med risk för explosion

Med Ethernet APL kan du koppla ditt Ethernet-nätverk även till fältnivån. Tekniken möjliggör installation av egensäker krets i områden med risk för explosion, särskilt för krävande applikationer inom processindustrin. Dessutom kan avstånd på upp till 1 000 meter överbryggas. LAPP erbjuder en omfattande portfölj för att sätta upp Ethernet APL-nätverk med Single Pair Ethernet-kablar.

Ethernet APL adderar viktiga egenskaper

Ethernet APL för fältnivå inom processindustrin
 • Installation av egensäker krets i områden med risk för explosion
 • Avstånd upp till 1 000 meter
 • Tvåvägskommunikation upp till 10 Mbit/s
 • Realtidsegenskaper
 • Integrerad strömförsörjning
 • Framtidssäkrad tack vare IEEE-standard
 • Enkel integrering i processkontrollsystemet
 • Smidig installation och driftsättning
 • Fjärråtkomst för snabb enhetskonfiguration.
Ethernet Advanced Physical Layer (APL): Ethernet för processindustrin

Fördelar

 • Gör din långsamma och analoga datakommunikation på fältnivå digital och framtidssäker
 • Utveckla nya, datadrivna affärsmodeller, även inom processindustrin
 • Var på den säkra sidan när det gäller områden med explosionsrisk
 • Använd kabellängder på upp till 1 000 meter för att koppla upp mycket stora system
 • Enhetlig Ethernet-teknik över hela automationspyramiden sparar tid och pengar.


"Ethernet APL är uppgraderingen för fältnivån som kommer att ge mer kraft och fler möjligheter till digitalisering inom processindustrin, samtidigt som den säkerställer maximal säkerhet."

Christian Illenseer, Industrial Communication Product Manager på LAPP

Ethernet APL Automationpyramid

Automationspyramiden hittills (vänster) och i framtiden: Ethernet APL ansluter fältnivån sömlöst till de andra nivåerna på företaget.

Single Pair Ethernet – grunden till Ethernet APL

Single Pair Ethernet-kablar har bara ett tvinnat ledarpar. Detta gör dem idealiska för smidig installation av datanätverk i industriella applikationer på fältnivå. LAPP har varit avgörande i utvecklingen av SPE och erbjuder alla komponenter för SPE-nätverk – även som grund för Ethernet APL.

Fördelar med SPE:

 • Ersätter fältbussar och tar Ethernet till fältnivån
 • Enhetlig teknik i IP-baserade nätverk, från sensor till molnet – utan några "översättare"
 • Sparar plats, vikt och kostnader genom eliminering av gateways
 • Lätt att installera med endast två ledare
 • Längder upp till 1 000 meter
 • Hastigheter upp till 10 Gbit/s
 • Strömförsörjning upp till 50 watt med Power over Data Line
 • Standardiserade kablar och kontakter som möjliggör universell användning inom automation.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPE Single Pair Ethernet

LAPP är medlem i SPE Industrial Partner Network, ett konsortium av välkända företag som vill hjälpa SPE-tekniken att nå ett genombrott.

Partnernätverket syftar till att skapa en integrerad SPE-infrastruktur: Den innovativa tekniken är inte bara avsedd att garantera tillförlitliga överföringar, utan också tillhandahålla standardiserade gränssnitt och systemkomponenter. Grunden har redan lagts genom upprättande av standarder och nära samarbete med internationella standardkommittéer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________