Instrumentkabel

Instrumentkabel används framförallt inom processindustrin och är designade att överföra stora volymer data även vid långa avstånd. Instrumentkablarna har därför en relativt stor area samt är partvinnade och EMC-skärmade för att undvika crosstalk och signalstörningar. Kablarna är också försedda med en extra stark mantel för att klara mekaniska påfrestningar.

Fördelar

  • För säker dataöverföring vid långa avstånd
  • Partvinning motverkar crosstalk
  • Aluminiumfolie garanterar fullgott EMC-skydd
  • Robust mantel
  • Varianter med upp till 48 par

Så väljer du rätt kabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet
och kunskap garanterar dig en trygg och kostnadseffektiv installation.

 

Du kan även läsa mer om kabelval och installationsmetoder i vår kabelguide som
du hittar i Download Center.

Europeisk standard

Våra instrumentkablar enligt europeisk standard (EN 50288-7) heter RE-2Y(ST)Yv och
finns i både svart och blått utförande. Kablarna finns med gemensam EMC-skärm av aluminiumfläta, samt en PiMF-variant med aluminiumfolie över varje par. Ledaren består
av fåtrådig koppar (7-W). Dessa kablar är endast avsedda för fast förläggning inom- eller utomhus.

Skandinavisk standard

Instrumentkabel enligt skandinavisk standard har en design som är snarlik de europeiska. FKAR-PG och den halogenfria varianten FQAR-PG är utformad enligt svensk standard SS 424 03 21. De har gemensam aluminiumfolie och finns i både grått och blått utförande. FKAR-PIG och FQAR-PIG är PiMF-varianter som även är parskärmade.

 

Även den finländska kabeltypen JAMAK eller KJAAM, beroende på tillverkare, är en instrumentkabel som används inom processindustrin i Sverige. Dessa finns i halogenfria varianter som KJAAM-HF.