Webshop

Ethernet i byggnader och kontor

Industriell Ethernet i byggnader och kontor

Byggnads- eller kontorsnätverket ansluter datorer, servrar och byggnader med varandra och till Internet.

Här krävs det ofta att Ethernet-kablar och Ethernet-patchkablar som används är halogenfria, flamhämmande och CPR-klassade så att de utgör någon fara för människor i händelse av brand i byggnaden.

För anslutning mellan byggnader säkerställer fiberoptiska kablar dataöverföring med högsta hastighet.

Särskilda krav

  • Kopparbaserade ETHERLINE® LAN-kablar används för avstånd upp till 100 m.
  • Fiberoptiska kablar används över längre avstånd för anslutningen mellan två byggnader eller inuti byggnader. Olika kontaktdon, såsom SC-kontakt, används för fiberoptisk dataöverföring.
  • HITRONIC® breakout-kabel används inuti byggnader.
  • HITRONIC® fiberkabel för utomhusbruk används för extern kabeldragning och kabeldragning mellan byggnader. De fast installerade kablarna är anslutna till skarvboxar från HITRONIC® SBX-serien.
  • HITRONIC® fiberoptiska patchkablar används i skarvboxar för att ansluta enheterna.
  • ETHERLINE® LAN-kablar Cat.7 eller högre används i kontorsmiljöer och är fast installerade i byggnaden.
  • RJ45-kontakter används för kopparbaserad dataöverföring.
  • LAN Cat.6a patchkablar används i kontorsmiljöer.

Produktinnovationer

Fler produkter

För kommunikation från apparatskåpet till kontoret

För kommunikation i byggnaden

För kommunikation från kontoret till Internet