Webshop

Ethernet i robotar

Industriell Ethernet i robotar

Robotapplikationer blir allt vanligare i moderna industrifabriker. Industrirobotar säkerställer hög hastighet, pålitlighet och kvalitet vilket betyder en konkurrenskraftig slutprodukt. Robotapplikationer har mycket specifika krav på Ethernet-kablar och kabeltillbehör.

Ethernet-kablar för robotar säkerställer dataöverföring mellan sensorer, kameror och servomotorer. Här ställs höga krav på datahastigheten, särskilt för processer som styrs visuellt av kameror med hög upplösning och hög bildhastighet.

Robotens Ethernet-anslutning startar i ett apparatskåp. Datakablar installeras ofta intill servomotorkablar, varför det är viktigt att vara uppmärksam på EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

På grund av robotdelarnas olika rörelser utsätts kablarna för både böjningar och vridningar, i kombination med kemiska och mekaniska påfrestningar. I dessa tuffa förhållanden måste kabeln säkerställa en tillförlitlig dataanslutning. Även det minsta överföringsfelet kan orsaka datalatens och därmed hela systemfel.

LAPP har specialutvecklade Ethernet-kablar som är speciellt anpassade för industriella robotar.

Särskilda krav

  • Förkontakterade kablar (så kallade dresspacks) som går från robotbasen till griparen måste vara torsionsbeständiga och robusta.
  • Anslutningarna ska kunna bytas ut snabbt och enkelt vid underhåll. För detta ändamål kan en EPIC® DATA-kontakt som är fäst på robotbasen, användas för att ansluta dresspacket.
  • Kontaktdon på roboten har skyddsklass IP67 för att säkerställa skydd mot fukt, smuts och vibrationer.

Produktinnovationer

Fler produkter

För kommunikation från apparatskåpet till robotbasen

För kommunikation från den rörliga robotarmen till fjärr-I/O-modulen

För kommunikation från fjärr-I/O-modulen till sensorsystem (till exempel en temperatursensor)