Webshop

Ethernet i maskiner

Ethernet-kommunikation i maskiner

I maskiner finns det en mängd olika applikationer för Ethernet-kommunikation. I de flesta fall är det kommunikationen mellan maskinens styrenhet och sensorer/ställdon i maskinen.

Produkter som används i maskinen måste vara lämpade för maskinens miljö. Det finns alla typer av applikationer, inklusive fast/flexibel/högflexibel, skyddade/oskyddade, från Cat.5 till Cat.7A, baserat på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP, i oljiga miljöer eller miljöer med frekvent och tuff rengöring som exempelvis inom livsmedelsindustrin, kontakter RJ45, M8, M12 med olika skyddsklasser från IP20 till IP68 och så vidare.

Varje applikation i maskinen kan ställa olika krav på kabeln. Allt måste tas med i beräkningen för att säkerställa oavbruten dataöverföring och lång hållbarhet för anslutningen.

Kontakta våra experter för hjälp med rätt produktval till just din applikation!

Särskilda krav

  • Förkontakterade patchkablar med RJ45-kontakt i apparatskåpet och för anslutning till maskinen. Skyddsklass IP20.
  • Förkontakterade patchkablar med M8/M12-kontakter och kablar med PUR- eller TPE-hölje för oskyddade applikationer utanför skåpet.
  • Unmanaged eller managed switches – en managed switch kan användas för att skapa redundanta nätverk och har omfattande diagnostiska funktioner.
  • Ethernet-kabel i metervara baserade på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP för fasta/flexibla/högflexibla applikationer med olika mantelmaterial/-typer baserat på applikationens specifika krav.
  • Sensorkabel i metervara för flexibla/högflexibla applikationer och för anslutning mellan sensorer och ställdon.

Produktinnovationer

Fler produkter

För kommunikation från maskinens apparatskåp till maskinen:

För kommunikation inuti apparatskåp på maskinen:

För kommunikation från maskinens apparatskåp till huvudapparatskåpet: