ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

EMC-optimerad motorledning, kapacitetssvag, dubbelt skärmad och halogenfri med förbättrad reaktion vid brandpåverkan

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - anslutningsledning för elektriska drivenheter med stor effekt och servoapplikation, EMC-optimerad, dubbelt skärmad och halogenfri.

 • EMC-optimerad
 • Halogenfri och med hög brandspridningsklass
 • 3+3-symmetri reducerar likfasig störningspåverkan och lagerströmmar

Flamhämmande Halogenfri Störningssignaler

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter [mm] Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB/4-trådig version
1133500
4 G 1.5 10,9 95 230
1133501
4 G 2.5 11,8 150 300
1133502
4 G 4.0 14,1 235 485
1133503
4 G 6.0 15,5 320 630
1133504
4 G 10.0 18,2 533 860
1133505
4 G 16.0 20,6 789 1290
1133506
4 G 25.0 24,9 1236 1860
1133507
4 G 35.0 27,9 1662 2610
1133508
4 G 50.0 33,9 2345 2950
1133509
4 G 70.0 38,9 3196 3950
1133510
4 G 95.0 44,2 4316 5300
1133511
4 G 120.0 51,3 5435 6600
1133512
4 G 150.0 55,5 6394 7043
1133513
4 G 185.0 60,5 7639 8384
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB/3+3-trådig version
1133514
3 X 1,5 + 3 G 0,25 10,9 88 140
1133515
3 X 2,5 + 3 G 0,5 11,7 144 220
1133516
3 X 4 + 3 G 0,75 13 224 323
1133517
3 X 6 + 3 G 1 14,3 276 420
1133518
3 X 10 + 3 G 1,5 16,7 491 615
1133519
3 X 16 + 3 G 2,5 18,9 723 819
1133520
3 X 25 + 3 G 4 22,5 1136 1325
1133521
3 X 35 + 3 G 6 25,5 1535 1718
1133522
3 X 50 + 3 G 10 30,9 2156 2399
1133523
3 X 70 + 3 G 10 35,2 2871 3056
1133524
3 X 95 + 3 G 16 39,9 3953 4162
1133525
3 X 120 + 3 G 16 46,1 4836 5074
1133526
3 X 150 + 3 G 25 50 5412 6128
1133527
3 X 185 + 3 G 35 54,5 7041 7500
1133528
3 X 240 + 3 G 50 62,9 8986 9770
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

 • EMC-kompatibel design för varvtalsreglerad elektrisk drivning enligt EN 61800-3
 • För drivsystem och överföring av större effekter
 • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
 • Jordsymmetrisk 3+3-version stöder reduktionen av skadliga lagerstömmar
 • Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand

Användningsområden

 • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
 • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
 • Pappersindustrin, bilindustrin
 • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
 • Verktygsmaskiner

Produktegenskaper

 • Låg kapacitans
 • Brandegenskaper:
  - Brandspridning (IEC 60332-1-2)
  - Halogenfri (IEC 60754-1)
  - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
  - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
  - Låg giftighet (EN 50305)
 • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)

Standarder/Godkännanden

 • Baserad på VDE 0276, 0250, 0207

Design

 • Ledare av blank fintrådig koppar
 • Ledarisolering: XLPE
 • Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
 • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
 • Yttermantel: Halogenfri specialblandning, färg svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

 • Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308

Ledaruppbyggnad

 • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

 • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
 • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

 • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

 • Ledare/Ledare: 4 kV
 • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

 • G = med grön/gul skyddsledare
  X = utan skyddsledare
 • Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna

Temperaturområde

 • Rörlig: -15 till +90 °C
 • Fast: -40°C till +90°C

 • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
 • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
 • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
 • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
 • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
  Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.