Parthylsor Pilosnap

Pliosnap parthylsor levereras med verktyg för enkel montering och sparre garanti för korrekt orientaion av märkning utan att skada kabeln.

Tillbehör (förvaringsbox) i webbkatalogen

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande Halogenfri Monteringstid Utrymmeskrav

Art nr Benämning Etiketter/förpackningsenhet Enhet Pris
Pliosnap 0
61919400 Pliosnap 0/0 WH 300
61919401 Pliosnap 0/1 WH 300
61919402 Pliosnap 0/2 WH 300
61919403 Pliosnap 0/3 WH 300
61919404 Pliosnap 0/4 WH 300
61919405 Pliosnap 0/5 WH 300
61919406 Pliosnap 0/6 WH 300
61919407 Pliosnap 0/7 WH 300
61919408 Pliosnap 0/8 WH 300
61919409 Pliosnap 0/9 WH 300
61919410 Pliosnap 0/A WH 300
61919411 Pliosnap 0/B WH 300
61919412 Pliosnap 0/C WH 300
61919413 Pliosnap 0/D WH 300
61919414 Pliosnap 0/E WH 300
61919415 Pliosnap 0/F WH 300
61919416 Pliosnap 0/G WH 300
61919417 Pliosnap 0/H WH 300
61919418 Pliosnap 0/I WH 300
61919419 Pliosnap 0/J WH 300
61919420 Pliosnap 0/K WH 300
61919421 Pliosnap 0/L WH 300
61919422 Pliosnap 0/M WH 300
61919423 Pliosnap 0/N WH 300
61919424 Pliosnap 0/O WH 300
61919425 Pliosnap 0/P WH 300
61919426 Pliosnap 0/Q WH 300
61919427 Pliosnap 0/R WH 300
61919428 Pliosnap 0/S WH 300
61919429 Pliosnap 0/T WH 300
61919430 Pliosnap 0/U WH 300
61919431 Pliosnap 0/V WH 300
61919432 Pliosnap 0/W WH 300
61919433 Pliosnap 0/X WH 300
61919434 Pliosnap 0/Y WH 300
61919435 Pliosnap 0/Z WH 300
61919436 Pliosnap 0/+ WH 300
61919437 Pliosnap 0/- WH 300
61919438 Pliosnap 0/. WH 300
61919439 Pliosnap 0/: WH 300
Pliosnap 1
61919440 Pliosnap 1/0 WH 300
61919441 Pliosnap 1/1 WH 300
61919442 Pliosnap 1/2 WH 300
61919443 Pliosnap 1/3 WH 300
61919444 Pliosnap 1/4 WH 300
61919445 Pliosnap 1/5 WH 300
61919446 Pliosnap 1/6 WH 300
61919447 Pliosnap 1/7 WH 300
61919448 Pliosnap 1/8 WH 300
61919449 Pliosnap 1/9 WH 300
61919450 Pliosnap 1/A WH 300
61919451 Pliosnap 1/B WH 300
61919452 Pliosnap 1/C WH 300
61919453 Pliosnap 1/D WH 300
61919454 Pliosnap 1/E WH 300
61919455 Pliosnap 1/F WH 300
61919456 Pliosnap 1/G WH 300
61919457 Pliosnap 1/H WH 300
61919458 Pliosnap 1/I WH 300
61919459 Pliosnap 1/J WH 300
61919460 Pliosnap 1/K WH 300
61919461 Pliosnap 1/L WH 300
61919462 Pliosnap 1/M WH 300
61919463 Pliosnap 1/N WH 300
61919464 Pliosnap 1/O WH 300
61919465 Pliosnap 1/P WH 300
61919466 Pliosnap 1/Q WH 300
61919467 Pliosnap 1/R WH 300
61919468 Pliosnap 1/S WH 300
61919469 Pliosnap 1/T WH 300
61919470 Pliosnap 1/U WH 300
61919471 Pliosnap 1/V WH 300
61919472 Pliosnap 1/W WH 300
61919473 Pliosnap 1/X WH 300
61919474 Pliosnap 1/Y WH 300
61919475 Pliosnap 1/Z WH 300
61919476 Pliosnap 1/+ WH 300
61919477 Pliosnap 1/- WH 300
61919478 Pliosnap 1/. WH 300
61919479 Pliosnap 1/: WH 300
Pliosnap 2
61919480 Pliosnap 2/0 WH 300
61919481 Pliosnap 2/1 WH 300
61919482 Pliosnap 2/2 WH 300
61919483 Pliosnap 2/3 WH 300
61919484 Pliosnap 2/4 WH 300
61919485 Pliosnap 2/5 WH 300
61919486 Pliosnap 2/6 WH 300
61919487 Pliosnap 2/7 WH 300
61919488 Pliosnap 2/8 WH 300
61919489 Pliosnap 2/9 WH 300
61919490 Pliosnap 2/A WH 100
61919491 Pliosnap 2/B WH 300
61919492 Pliosnap 2/C WH 300
61919493 Pliosnap 2/D WH 300
61919494 Pliosnap 2/E WH 300
61919495 Pliosnap 2/F WH 300
61919496 Pliosnap 2/G WH 300
61919497 Pliosnap 2/H WH 300
61919498 Pliosnap 2/I WH 300
61919499 Pliosnap 2/J WH 300
61919500 Pliosnap 2/K WH 300
61919501 Pliosnap 2/L WH 300
61919502 Pliosnap 2/M WH 300
61919503 Pliosnap 2/N WH 300
61919504 Pliosnap 2/O WH 300
61919505 Pliosnap 2/P WH 300
61919506 Pliosnap 2/Q WH 300
61919507 Pliosnap 2/R WH 300
61919508 Pliosnap 2/S WH 300
61919509 Pliosnap 2/T WH 300
61919510 Pliosnap 2/U WH 300
61919511 Pliosnap 2/V WH 300
61919512 Pliosnap 2/W WH 300
61919513 Pliosnap 2/X WH 300
61919514 Pliosnap 2/Y WH 300
61919515 Pliosnap 2/Z WH 300
61919516 Pliosnap 2/+ WH 300
61919517 Pliosnap 2/- WH 300
61919518 Pliosnap 2/. WH 300
61919519 Pliosnap 2/: WH 300
Pliosnap 3
61919520 Pliosnap 3/0 WH 300
61919521 Pliosnap 3/1 WH 300
61919522 Pliosnap 3/2 WH 300
61919523 Pliosnap 3/3 WH 300
61919524 Pliosnap 3/4 WH 300
61919525 Pliosnap 3/5 WH 300
61919526 Pliosnap 3/6 WH 300
61919527 Pliosnap 3/7 WH 300
61919528 Pliosnap 3/8 WH 300
61919529 Pliosnap 3/9 WH 300
61919530 Pliosnap 3/A WH 300
61919531 Pliosnap 3/B WH 300
61919532 Pliosnap 3/C WH 300
61919533 Pliosnap 3/D WH 300
61919534 Pliosnap 3/E WH 300
61919535 Pliosnap 3/F WH 300
61919536 Pliosnap 3/G WH 300
61919537 Pliosnap 3/H WH 300
61919538 Pliosnap 3/I WH 300
61919539 Pliosnap 3/J WH 300
61919540 Pliosnap 3/K WH 300
61919541 Pliosnap 3/L WH 300
61919542 Pliosnap 3/M WH 300
61919543 Pliosnap 3/N WH 300
61919544 Pliosnap 3/O WH 300
61919545 Pliosnap 3/P WH 300
61919546 Pliosnap 3/Q WH 300
61919547 Pliosnap 3/R WH 300
61919548 Pliosnap 3/S WH 300
61919549 Pliosnap 3/T WH 300
61919550 Pliosnap 3/U WH 300
61919551 Pliosnap 3/V WH 300
61919552 Pliosnap 3/W WH 300
61919553 Pliosnap 3/X WH 300
61919554 Pliosnap 3/Y WH 300
61919555 Pliosnap 3/Z WH 300
61919556 Pliosnap 3/+ WH 300
61919557 Pliosnap 3/- WH 300
61919558 Pliosnap 3/. WH 300
61919559 Pliosnap 3/ : WH 300
Pliosnap 6
61919560 Pliosnap 6/0 WH 300
61919561 Pliosnap 6/1 WH 300
61919562 Pliosnap 6/2 WH 300
61919563 Pliosnap 6/3 WH 300
61919564 Pliosnap 6/4 WH 300
61919565 Pliosnap 6/5 WH 300
61919566 Pliosnap 6/6 WH 300
61919567 Pliosnap 6/7 WH 300
61919568 Pliosnap 6/8 WH 300
61919569 Pliosnap 6/9 WH 300
61919570 Pliosnap 6/A WH 300
61919571 Pliosnap 6/B WH 300
61919572 Pliosnap 6/C WH 300
61919573 Pliosnap 6/D WH 300
61919574 Pliosnap 6/E WH 300
61919575 Pliosnap 6/F WH 300
61919576 Pliosnap 6/G WH 300
61919577 Pliosnap 6/H WH 300
61919578 Pliosnap 6/I WH 300
61919579 Pliosnap 6/J WH 300
61919580 Pliosnap 6/K WH 300
61919581 Pliosnap 6/L WH 300
61919582 Pliosnap 6/M WH 300
61919583 Pliosnap 6/N WH 300
61919584 Pliosnap 6/O WH 300
61919585 Pliosnap 6/P WH 300
61919586 Pliosnap 6/Q WH 300
61919587 Pliosnap 6/R WH 300
61919588 Pliosnap 6/S WH 300
61919589 Pliosnap 6/T WH 300
61919590 Pliosnap 6 U/WH 300
61919591 Pliosnap 6/V WH 300
61919592 Pliosnap 6/W WH 300
61919593 Pliosnap 6/X WH 300
61919594 Pliosnap 6/Y WH 300
61919595 Pliosnap 6/Z WH 300
61919596 Pliosnap 6/+ WH 300
61919597 Pliosnap 6/- WH 300
61919598 Pliosnap 6/. WH 300
61919599 Pliosnap 6/ : WH 300
Pliosnap 9
61919600 Pliosnap 9/0 WH 300
61919601 Pliosnap 9/1 WH 300
61919602 Pliosnap 9/2 WH 300
61919603 Pliosnap 9/3 WH 300
61919604 Pliosnap 9/4 WH 300
61919605 Pliosnap 9/5 WH 300
61919606 Pliosnap 9/6 WH 300
61919607 Pliosnap 9/7 WH 300
61919608 Pliosnap 9/8 WH 300
61919609 Pliosnap 9/9 WH 300
61919610 Pliosnap 9/A WH 300
61919611 Pliosnap 9/B WH 300
61919612 Pliosnap 9/C WH 300
61919613 Pliosnap 9/D WH 300
61919614 Pliosnap 9/E WH 300
61919615 Pliosnap 9/F WH 300
61919616 Pliosnap 9/G WH 300
61919617 Pliosnap 9/H WH 300
61919618 Pliosnap 9/I WH 300
61919619 Pliosnap 9/J WH 300
61919620 Pliosnap 9/K WH 300
61919621 Pliosnap 9/L WH 300
61919622 Pliosnap 9/M WH 300
61919623 Pliosnap 9/N WH 300
61919624 Pliosnap 9/O WH 300
61919625 Pliosnap 9/P WH 300
61919626 Pliosnap 9/Q WH 300
61919627 Pliosnap 9/R WH 300
61919628 Pliosnap 9/S WH 300
61919629 Pliosnap 9/T WH 300
61919630 Pliosnap 9/U WH 300
61919631 Pliosnap 9/V WH 300
61919632 Pliosnap 9/W WH 300
61919633 Pliosnap 9/X WH 300
61919634 Pliosnap 9/Y WH 300
61919635 Pliosnap 9/Z WH 300
61919636 Pliosnap 9/+ WH 300
61919637 Pliosnap 9/- WH 300
61919638 Pliosnap 9/. WH 300
61919639 Pliosnap 9/ : WH 300
Pliosnap 12
61919640 Pliosnap 12/0 WH 300
61919641 Pliosnap 12/1 WH 300
61919642 Pliosnap 12/2 WH 300
61919643 Pliosnap 12/3 WH 300
61919644 Pliosnap 12/4 WH 300
61919645 Pliosnap 12/5 WH 300
61919646 Pliosnap 12/6 WH 300
61919647 Pliosnap 12/7 WH 300
61919648 Pliosnap 12/8 WH 300
61919649 Pliosnap 12/9 WH 300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

 • Snabb och enkel montering
 • Monteringsstickorna har en fot för användningsklar position
 • Kabeln umsluts nästan fullständigt utan vassa kanter (undviker att ledarmanteln skadas)
 • Tack vare en skåra och en spärrklack riktar beteckningsringarna in sig automatiskt på kabeln.

Användningsområden

 • Partmärkning och kabelmärkning i plintar, även små utrymmen
 • Märkning efter montering

Produktegenskaper

 • Tvärsnitt i mm2: Pliosnap 0: Glasfiberledningar Pliosnap 1: 0.32 Pliosnap 2: 0.50 Pliosnap 3: 0.75 Pliosnap 6: 1-1.5 Pliosnap 9: 2.5 Pliosnap 12: 4.6
 • Diameter användningsområde i mm: Pliosnap 0: Glasfiberledningar Pliosnap 1: 1-1,4 Pliosnap 2: 1,4-1,8 Pliosnap 3: 1,9-2,6 Pliosnap 6: 2,6-3,5 Pliosnap 9: 3,2-4,5 Pliosnap 12: 4,5-6

Standarder/Godkännanden

 • Brandklassning enligt UL 94 HB

Inklusive

 • 1 förpackningsenhet = 300 etiketter på 10 (Pliosnap 0-6) respektive 12 (Pliosnap 9+12) monteringsstickor

Klassificering ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
 • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Övrigt

 • Genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
  Sträckspänning: 45 MPa
  Brottöjning: 40 %
  Elasticitetsmodul: 1 800 MPa

Färg

 • Vit
 • Färg hållarstång: Pliosnap 0: svart Pliosnap 1: brun Pliosnap 2: grå Pliosnap 3: grön Pliosnap 6: röd Pliosnap 9: blå Pliosnap 12: gul

Material

 • Polyoxymethylen (POM)

Temperaturområde

 • -40°C till +90°C

 • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
 • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
  Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
 • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter