"Jag ser en stor potential inom OEM"

Intervju med Stefan Eriksson, affärsutvecklings- och marknadschef på LAPP Miltronic AB

Affärsutvecklings- och marknadschef Stefan Eriksson

Stefan Eriksson är affärsutvecklings- och marknadschef på LAPP Miltronic AB. Han kom till företaget våren 2018 och har nu hunnit bli varm i kläderna och börjat planera och se framåt.

Med lång erfarenhet av branschen tar sig nu Stefan Eriksson an en ny roll som affärsutvecklings- och marknadschef. Hans erfarenheter från olika typer av säljorganisationer har gjort starten smidig. Sedan i
våras har han hunnit göra sig en bild av organisationen och som ledare för produktchefsorganisationen och marknadsavdelningen är det nu Stefans ansvar att identifiera och utveckla nya marknader och framtidens branschområden för företagets omfattande utbud.

Kan du ge några exempel på vad som står på din utvecklingslista?

– Jag ser en stor potential inom OEM, industriell automation, säger Stefan. Vi har kunskaperna och vi har produkterna. Inom OEM är vi som leverantörer med i ett relativt tidigt utvecklingsstadium hos kunden. Då måste
kunskapsbredden internt hos oss vara stor, samt produktbredd och utvecklingskapacitet finnas inom organisationen för att leverera det kunderna behöver. Ett komplext och spännande område.

Infrastrukturen är ett annat område där väldigt många av våra produkter passar väl in. Här är det korta ledtider, ofta bråttom att få fram större mängder material. Vi utvecklar samarbetet med de större grossisterna, där installatörerna normalt sett väljer till exempel kablar, och där de är vana vid korta ledtider och ofta få leveranser direkt.

Om du skulle lyfta ett mål, som du ser framför dig, i närtid?

– Vi jobbar kontinuerligt med att kunna leverera ett komplett erbjudande – en lösning. Vi ska nå ut med bredden i vårt erbjudande. Erbjuda kunden helheten med bra produkter, brett urval, service, kunskap och tillgänglighet.
Både i de digitala verktygen och alla personliga kontakter. Det finns en framåtanda, korta beslutsvägar och
entusiasm i företaget, som vi ska bygga vidare på.

Hur ser hösten ut på LAPP Miltronic AB?

–Jag ser verkligen fram emot hösten. Det händer mycket nu. Vi har två stora mässor där vi träffar flera olika kundgrupper. Det blir spännande. Internt ser jag fram emot att vi samlar informationen om våra produkter som bidrar till framtidens energiförsörjning, ett område där vi är starka. Sedan har vi förstås namnbytet till LAPP, som jag tror i längden gör det enklare och tydligare att se möjligheterna i hela LAPP-koncernen.