PROFINET styrsystem

Standardiserat Ethernetprotokoll som stöder vertikal kommunikation

PROFINET

PROFINET är ett standardiserat Ethernetprotokoll som, förutom horisontell kommunikation, även stöder vertikal kommunikation och därmed länkar samman sensornivån med ledningsnivån. Det vill säga, systemet kan länka ihop maskiner på verkstadsgolvet med styrelserummet! PROFINET ger därför nätverksövergripande, integrerade lösningar som är optimerade för den aktuella automationsuppgiften.

PROFINET är det vanligaste Ethernetbaserade kommunikationssystemet på marknaden. Det bygger på Ethernet TCP/IP och lämpar sig för applikationer som kräver snabb datakommunikation med cykeltider på några få millisekunder.

Det finns många fördelar med PROFINET som styrsystem, till exempel kan det PROFIBUS-baserade säkerhetssystemet PROFIsafe köras i ett PROFINET-system. Det är även möjligt att kombinera PROFINET med andra redan existerande system såsom PROFIBUS och Devicenet™ via gateways i en mix av subsystem i total harmoni.

Det tillåter också användandet av webteknologi, dvs Ethernetbaserade protokoll via webservers som är integrerade på fältnivå. Detta gör åtkomsten av adressering, diagnostisering, felsökning och övrig information tillgänglig över hela systemet och nätverket via traditionella webläsare.

Låt oss hjälpa dig med PROFINET som styrsystem!

Hos oss hittar du smarta I/O-moduler, anslutningskablar för såväl matning som data, givarkablar och komponenter. Vår höga kvalitet säkerställer att din industriella datakommunikation via Ethernetprotokoll fungerar optimalt!

Har du frågor om produkterna och behöver rådgivning? Tveka inte att kontakta vår support som med sin höga tekniska kompetens ger dig kvalificerad rådgivning. 

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop