EtherNet/IP

EtherNet Industrial Protocol – koppling mellan kontors- och produktionsnätverk

EtherNet/IP

EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol eller förkortat EIP) är ett realtidsprotokoll som är vanligt förekommande inom automationsteknik, och stöds av mer än 150 tillverkare. Baserat på TCP- och UDP-standarderna ger EtherNet/IP en koppling mellan kontors- och produktionsnätverket.

EtherNet/IP är ett industriellt nätverksprotokoll som anpassar Common Industrial Protocol (CIP) till standard-Ethernet. Till skillnad från PROFINET använder EtherNet/IP UDP för sin I/O-kommunikation.

EIP är ett så kallat öppet industriellt fältbussystem och styrs av organisationen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) och bygger på industriprotokollet CIP (Common Industrial Protocol).

Webservern som är integrerad i Logix Control Interface-modulen kan användas vid uppstart (diagnostisering) av EtherNet/IP-nätverk, likväl som i redan befintliga webservers tillgänglig i annan EtherNet/IP-utrustning.

Låt oss ta fram din EIP-lösning!

Hos oss hittar du smarta I/O-moduler, anslutningskablar för såväl matning som data, givarkablar och komponenter. Vår höga kvalitet säkerställer att ditt industriella EtherNet-nätverk fungerar optimalt!

Har du frågor om produkterna och behöver rådgivning? Tveka inte att kontakta vår support som med sin höga tekniska kompetens ger dig kvalificerad rådgivning. 

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop