Webshop

Switchar för industriella nätverk

Unmanaged switch och managed switch

Switchar för industriella nätverk - managed switch och unmanaged switch

I vårt sortiment av switchar för industriella nätverk erbjuder vi både switchar från LAPP och från vår samarbetspartner Hirschmann. Från LAPP erbjuder vi en serie switchar i både unmanaged och managed uförande under samlingsnamnet ETHERLINE® ACCESS. Sortimentet från Hirschmann kallas Spider och här kan vi erbjuda unmanaged switchar med extremt kompakt konstruktion.

En switch är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk. Switchen hanterar och använder MAC-adresser (Media Access Control) för att ta beslut om på vilken port den mottagna datan skall skickas ut. Vanligen avses switchar för Ethernet. Switchar används för att koppla samman flera nätverksenheter med varandra. Dessa kan vara datorer i kontorsnätverk men även övervakningskameror, skrivare och i industriella nätverk kan det handla om PLC-utrustningar, industridatorer eller operatörspaneler.

  • Vad klarar en unmanaged switch?
  • När behöver jag en managed switch?
  • Vad är skillnaden mellan en unmanaged switch och en hub?
  • Vilken nätverkstopologi är att föredra inom industrin?

Här får du svaren!

Switchar är navet i din nätverksinfrastruktur

Switchar är navet i din nätverksinfrastruktur. Tillsammans med våra patchkablar skapar switcharna ett pålitligt och smart nätverk för dataöverföring – oavsett datamängd eller avstånd – som du enkelt kan bygga vidare på vid behov. I det smarta nätverket pratar alla med alla; maskinerna är sammankopplade och kommunicerar med varandra. Antalet anslutningar, inklusive möjligheterna att generera, utbyta och använda data, ökar därmed enormt. Med data tillgänglig i alla led kan din industrianläggning möta kraven på minskade produktionskostnader, snabbare leveranser och massproduktion av kundanpassade produkter.

Unmanaged switch – för att ansluta specifika enheter

Även i tuffa industrimiljöer finns ibland bara behov av att ansluta specifika enheter. Det är precis vad en unmanaged switch gör. En unmanaged switch gör det möjligt för Ethernet-enheter att kommunicera med varandra automatiskt på nätverket utan att på något sätt styra trafiken eller övervaka om nätverket fungerar utifrån.

Men även om dessa switchar är av plug and play-principen, har du fortfarande funktioner som löser specifika nätverksbehov. En unmanaged switch kan till exempel upprätthålla en MAC-adresstabell (Media Access Control). Denna tabell håller reda på dynamiskt inlärda MAC-adresser och motsvarande switchport där MAC-adressen inlärdes. Inkluderandet av en MAC-adresstabell innebär att unmanaged switchar faktiskt erbjuder en separat kollisionsdomän per port. Detta är en skillnaden mellan en unmanaged Ethernet-switch och en Ethernet-hub.

Klicka för att se tekniska data och beställa i vår webshop:

Managed switch – för styrning av trafik och konfiguration av nätverket

En managed switch är en mer komplex nätverksenhet som erbjuder många fördelar i form av styrning av trafiken och konfiguration av nätverket. En managed switch har ofta en avsevärt större kapacitet än en unmanaged switch eftersom de ofta bygger på en bättre arkitektur. Med en managed switch får du full kontroll över nätverket och all trafik. Managed switchar har i allmänhet stöd för SNMP (Simple Network Management Protocol), vilket gör det möjligt att övervaka statusen för samtliga anslutningar och ger tillgång till statistik som trafikgenomströmning, nätverksfel och status för varje port.

Med hjälp av en managed switch skickas data till en specifik enhet i stället för att sända ut budskapet på alla portar. En managed switch låter dig konfigurera vilken data som ska prioriteras. Den ger dig också möjlighet att övervaka nätverkstrafiken, bygga in redundans och sätta behörighetsnivåer för nätverksändringar.

En av de viktigaste funktionerna i en PROFINET-switch är att prioritera PROFINET-data i maskinnätverket. En managed switch kan skilja på om datatrafiken är en webbfråga, en FTP-filöverföring, en mediaström eller PROFINET-data.

  • Switchen kan garantera en QoS (Quality of Service) mellan vissa noder i nätet, så att trafik mellan dem prioriteras före annan trafik.
  • Switchen kan dela upp ett större LAN i två eller fler mindre delar, virtuella LAN (VLAN). Dessa delar fungerar som om de vore fysiskt åtskilda. De utgör skilda broadcastdomäner och trafiken mellan dem måste gå genom en router. (Routningen kan ske inuti switchen om det är en nivå 3- eller 4-switch.)
  • Switchen kan föra logg över den trafik som skickas.

Klicka för att se tekniska data och beställa i vår webshop:

Switchar kan kopplas i olika topologier

Switchar och kablar kan kopplas ihop i linje-, stjärn-, träd- eller ringstrukturer. I kontorsmiljö är det vanligt att man använder stjärntopologi, men det är inte alltid den bästa lösningen inom industrin där komplexiteten är hög. Om en mellanswitch i stjärntopologin slutar fungera isoleras de andra switcharna från varandra.

Om vi i stället sluter en linjetopologi så att den bildar en ring, ökar systemets tillgänglighet avsevärt. Då bryts inte datakommunikationen även om en enhet slutar fungera – alla ingående komponenter kan fortsätta att kommunicera med varandra.

För att garantera ett fritt informationsutbyte i ditt nätverk, är våra produkter protokolloberoende. Anslutningspunkter, kablar, switchar och routrar från LAPP kan användas överallt och även installeras i efterhand. Vi erbjuder en omfattande portfölj med produkter särskilt konstruerade för tuff industrimiljö.

 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att skapa ditt smarta nätverk!