Webshop

TOSIBOX® – säkra VPN-lösningar

En patenterad lösning för säker VPN-uppkoppling

Allt fler enheter kopplas upp och blir tillgängliga online. Det skapar otroliga möjligheter för fjärråtkomst och insamling av data – men det ställer också höga krav på IT-säkerheten. Att förhindra att obehöriga får access till dina system och din data är av största vikt. Hur garanterar man säkerheten? Svaret heter TOSIBOX®. En patenterad lösning som ger dig – och endast dig – en privat VPN-tunnel till dina produkter, system och din data, var de än befinner sig. Här kan du läsa mer om hur det fungerar!

TOSIBOX® – your private highway through the internet of things.

TOSIBOX® – från fjärråtkomst till säkra nätverk

Vi tror att framgång till stor del handlar om en säker uppkoppling. Varje fjärranslutning, även om det bara är mellan en användare och en ansluten enhet, utgör grunden för ett produktionsnätverk.

TOSIBOX® är världens första specialdesignade anslutningslösning för att automatiskt upprätta och hantera globala produktionsnätverk. Den är utvecklad med enkelhet som designprincip, och skapandet av en säker fjärråtkomst har automatiserats.

Ett produktionsnätverk är ett nätverk bestående av enheter, system och användare som kräver fjärråtkomst, datainsamling och nätverkshantering. Företag i fler än 150 länder bygger idag upp sina OT-nätverk med hjälp av TOSIBOX®!

Klarar anslutningsutmaningar från fjärråtkomst till IoT

I takt med att teknologier utvecklas behöver företag utvecklas med dem. Oavsett var du befinner dig på din digitala resa, finns TOSIBOX® vid din sida i varje steg.

 1. Fjärråtkomst (Remote Access)
  För att ha möjlighet att fjärrunderhålla dina anläggningar och enheter, behöver du ansluta dem till servrar och användare. Fjärrunderhållet innebär minskat resande, sparar tid och pengar och säkerställer ännu bättre service till dina kunder.
 2. Datainsamling (Data acquisition)
  Enheter som exempelvis hissar, fabriksutrustning och arbetsstationer ansluts till internet för att överföra data från deras bakgrundsprocesser. Datainsamling och dataloggning i realtid hjälper dig att extrahera data för analys.
 3. Internet of Things (IoT)
  Industriföretag och tillverkare kan till exempel använda data för att spåra lagersaldoförändringar i realtid eller övervaka status på utrustning i fältet. Kontinuerlig övervakning av till exempel energiförbrukning, gör det möjligt att finjustera system och därigenom generera kostnadsbesparingar. Genom att analysera insamlade data kan du optimera processerna bättre. För att göra detta effektivt, krävs återkoppling till enheterna.
 4. Produktionsnätverk eller OT-nätverk
  Allt eftersom applikationernas ekosystem blir mer komplexa med olika användargrupper, förenklar OT-modellen den säkra hanteringen av storskaliga nätverk.
TOSIBOX® – från fjärråtkomst till säkra nätverk

Så fungerar TOSIBOX® fjärråtkomst

TOSIBOX® Key och Locks

TOSIBOX®-lösningen upprättar en direkt punkt till punkt-VPN-tunnel mellan dig och din enhet. Lösningen består av modulära komponenter som erbjuder obegränsad skalbarhet och flexibilitet. Alla komponenter är kompatibla med varandra och oberoende av vilken internetanslutning, operatör och enhet du använder. Lösningen fungerar både med interna och externa nätverk, och du kan ansluta både nya IoT-enheter och befintliga system.


Komponenter för TOSIBOX® fjärråtkomst

TOSIBOX® kopplar samman människor, ändutrustning och centraliserade datapunkter med skalbara komponenter för personliga enheter, hantering och anslutningar:

 • För människor: TOSIBOX® Key är en klient som används för att få åtkomst till nätverket. Ekosystemet kan ha flera administratörer och användare som använder fysiska TOSIBOX® Keys, TOSIBOX® Mobile Client-appen eller TOSIBOX® SoftKey programvarulicenser.
 • För enheter: TOSIBOX® Lock kan antingen användas som en router med brandvägg som delar åtkomst till enheter, eller som en programvara installerad i en enhet från tredje part. I takt med att ditt företag växer, kan fler Locks läggas till.
 • För hantering: TOSIBOX® Hub är plattformen för enkel hantering av OT-nätverk och åtkomsträttigheter. Här kan du kan begränsa behörigheter och lägga till nya användare och enheter genom enkel ”drag and drop”.
 • För anslutning: Bakgrundstjänsten TOSIBOX® MatchMaker är hjärtat av TOSIBOX®-lösningen. Den hjälper användarna att hitta Locks som deras Key har åtkomst till, oavsett var den eller användaren finns.

Mer än fjärråtkomst

Den patenterade TOSIBOX®-tekniken har växt tillsammans med kunderna. Den kan nu möta alla behov från en enkel och säker VPN-åtkomst, till skalbara ekosystem med krav på enkel nätverkshantering och möjligheter att införliva tekniken i enheter från tredje part.

Oavsett hur dina behov ser ut i dagsläget, är det viktigt att säkerställa att du väljer en lösning som är framtidssäkrad och skalbar!

Fördelar med TOSIBOX®

 • Enkel konfigurationsfri Plug & Go™-implementering utan särskilda IT-kunskaper
 • Punkt till punkt-dataflöde; data skickas direkt mellan två moduler, utan moln däremellan
 • Säker anslutning till i stort sett alla avancerade datorenheter (Lock for Container)
 • Tvåvägskommunikation erbjuder fördelarna hos IoT plus fjärrunderhåll med en och samma teknik
 • Obegränsad skalbarhet med enkel nätverkshantering.

Vilka utmaningar kan TOSIBOX® lösa för dig?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur lösningarna från TOSIBOX® kan öka effektiviteten och spara kostnader!