UNITRONIC BUS HEAT 6722 – för kommersiella fordon

Val av CAN buss-kabel är avgörande

CAN buss-kablar för fordon i yrkestrafik

Kommersiella fordon är ofta utrustade med CAN-bussteknik för dataöverföring. Men för det mesta är kablarna inte specialutvecklade för den typen av fordon. LAPP Group, ledande tillverkare av kablar och anslutningslösningar, vill ändra på det med en serie kablar som uppfyller alla krav på tålighet, brandsäkerhet och som möjliggör flexibla tillämpningar. Helt enkelt specialkablar för kommersiella fordon.

Robert Bosch GmbH presenterade CAN-bussen (Controller Area Network) år 1986. Sedan dess har kommunikationsstandarden fått en allt viktigare roll när det gäller att överföra data till fordonselektronik i bilar och kommersiella fordon. Det finns en mängd potentiella tillämpningar för CAN-bussar, till exempel i karosser för flakbilar, skåpbilar, tankbilar, biltransportbilar, betongblandare, glasmästarbilar, timmerbilar, tippvagnar, djuplastningsvagnar, skogsmaskiner, gatsopmaskiner, sopbilar och snöröjningsfordon.

Långa kablar

Kablar i fordon är mycket långa. Enligt en VDE-undersökning finns det till exempel 1 800 meter datakabel i en bil i BMW 3-serien. Och i en Claas-skördetröska finns det otroliga 3 000 meter kabel, i fyra CAN-bussar med 350 olika kontaktdon.

Lapp är specialister, inte generalister

Det går naturligtvis att använda CAN-bussens standardkablar till olika typer av fordon. Lapps kablar är kända för att vara tåliga och passar därför bra till det ändamålet. Men det är inte alltid den bästa lösningen. Kraven på kablar som används i en fabrik skiljer sig nämligen från kraven på kablar som används utomhus och i fordon, till exempel brandbilar och andra typer av specialfordon. Med det som utgångspunkt fick Lapp idén att utveckla en egen kabel som är särskilt konstruerad för kommersiella fordon.

Strikta krav på specialutvecklad kabel

Den här kabeltypen, för kommersiella fordon, har en lång kravlista. Den måste tåla temperaturer på -40 till +105 °C enligt DIN/ISO 6722 klass A och B, och den måste vara motståndskraftig mot olja, bensin, diesel, smörjmedel och många andra kemikalier. Eftersom kabeln används utomhus måste den även klara av UV-ljus och varierande väderförhållanden. Och eftersom den ibland installeras i miljöer där människor vistas är det obligatoriskt att den är certifierad enligt ECE R118 (brandbeteenden för material som används invändigt i fordon). Enligt regelverket måste mantelmaterialet vara halogenfritt för att människor inte ska få kemiska brännskador i luftvägarna när brinnande plast kommer i kontakt med släckvatten vid en eventuell brand. Därför är en mantel av specialpolyuretan det enda som fungerar här.

Lapps produktportfölj för kommersiella fordon

Lapps produktportfölj innehåller sedan tidigare kablar för olika användningsområden i kommersiella fordon. Här är några exempel:

  • ÖLFLEX Truck, avsedd för elkablage i lastbilssläp. Den är även godkänd för användning i transporter av farligt gods, tack vare det särskilda ADR-godkännandet. Kabeln har en yttre mantel av antingen special-PVC eller special-PUR.
  • ETHERLINE HEAT 6722 är konstruerad för dataöverföring inuti bussar, till exempel till säkerhetskameror och underhållningssystem i lyxbussar. Kabeln är halogenfri, brandhindrande och testad enligt standarden ECE R118.
  • UNITRONIC Bus IS är en ISOBUS-kabel som uppfyller ISO 11783-2. Den bygger på CAN-standarden och används för att överföra data i jordbruksfordon.

UNITRONIC BUS HEAT 6722

UNITRONIC BUS HEAT 6722 är nu den fjärde kabeln i den här gruppen. Kabeln är bland annat resistent mot olja, bensin, smörjmedel, väder och vind. Temperaturområde -40°C till +105°C enligt DIN/ISO 6722 Class B. En kombination som gör den ensam i sitt slag. Brandegenskaper enligt ECE R118 och yttermanteln är halogenfri. Kabeln har liten diameter och finns i ledararea mellan 0,25–0,75 mm2.

Delvis är den en kombination av de utmärkta egenskaper som utvecklats hos de tre ovanstående kablarna. Den mindre diametern, och därigenom lägre vikten, är något nytt. Kabeln har en mycket flexibel mantel och fintrådiga ledare. Det gör att den passar bra att installera i rörliga tillämpningar, till exempel i släpkedjor i utdragbara brandstegar.