Webshop

Rya kraftvärmeverk

25 000 meter halogenfri styr- och datakabel reglerar elförsörjningen i Göteborg.

rya content

Rya Kraftvärmeverk är Göteborg Energis största investering någonsin. Det naturgaseldade gaskombiverket togs i drift under hösten 2006 och producerar cirka 35 procent av göteborgarnas fjärrvärmebehov och cirka 30 procent av elbehovet.

Rya Kraftvärmeverk är Göteborg Energis viktigaste klimat- och miljöprojekt och därför ställdes mycket höga miljökrav på byggnationen av verket. Halogenfria kablar och en hög flambeständighet var två krav som ställdes på installationen, och LAPPs styr- och datakablar från ÖLFLEX® och UNITRONIC® uppfyllde båda dessa krav. Med traditionella PVC-kablar riskeras korrosiv saltsyra att bildas vid brand, vilket snabbt sprider sig och kan skada styr- och säkerhetsutrustning. Med halogenfria kablar skyddas den omgivande miljön från skadliga ångor.

Rya Kraftvärmeverk har tre gasturbiner, tre avgaspannor och en gemensam ångturbin. Avgaspannorna tar emot hetgaser från gasturbinerna, och avgaspannorna genererar i sin tur ånga till ångturbinen och fjärrvärmesystemet. LAPPs styr- och datakablar används på och i anslutning till verkets avgaspannor för styr-, regler- och säkerhetsfunktioner.

 

25 000 meter kabel
Miljön kring avgaspannorna är både varm och brandfarlig, vilket är en stor anledning till att valet föll på ÖLFLEX® 110 H/110 CH och UNITRONIC® LIHCH som båda är halogenfria och har en hög flambeständighet. Kablarna uppfyllde även de krav på flexibilitet och böjlighet som ställts för att kunna lämpa sig i den ofta komplicerade och svåråtkomliga el-miljön. Så mycket som 25 000 meter av LAPPs data- och styrkablar är installerade i kraftvärmeverket.

Siemens Industrial Turbomachinery har huvudansvaret för uppförandet av anläggningen och har även fått i uppdrag att leverera reservdelar och huvudkomponenter till verket. Den stora utmaningen för Siemens var inte bara att finna kablar som uppfyllde miljökraven utan också att säkerställa att leveransen kunde ske inom mycket kort varsel.
– Det gick över förväntan. Tidsaspekten var mycket viktig för oss och LAPP kunde leverera kablarna otroligt snabbt tack vare deras stora lagerkapacitet. Vi har goda erfarenheter av LAPP och deras produkter sedan tidigare och de motsvarade våra förväntningar även denna gång, säger Ronald Andersson, elchef på Siemens Industrial Turbomachinery.

 

Produktinformation
ÖLFLEX® 110 H/110 CH är en halogenfri styrkabel som används som mät-, kontroll och styrkabel i elektriska anläggningar såsom verktygsmaskiner, anläggningar, kraftverk, värme- och ventilationssystem, kylanläggningar, rulltrappor och transportband.

UNITRONIC® LIHCH är en halogenfri datakabel som används i datasystem, inom mät-, styr- och reglerteknik, kontorsmaskiner, vågutrustning och inom övriga områden där skärmad kabel i små dimensioner krävs.

Båda kablarna har hög flambeständighet och skyddar mot elektriska störningar (EMC).