Premier

Halogenfri styr- och anslutningskabel säkrar driftsprocessen vid avlackering.

premier content

Premier Manufacturing Support Services utför avlackering av fixturer för två ledande bilfabrikanter i Västsverige. Premier levererar enligt ”Just in time”, vilket innebär att avlackeringen inte får ta längre tid än fyra till åtta timmar. Den hårda tidspressen ställer följaktligen höga krav på driftsäkerhet hos
Premier.

 

Ett generellt problem vid avlackering är att kablar skadas av den varma ånga som avges när fixturer behandlas. Detta var tidigare både ett ekonomiskt och driftmässigt problem för Premier, som tvingades avbryta driften för att byta ut skadade kablar i släpkedjan ovanför avlackeringsbadet. Följden av detta blev stora kostnader för driftstopp och störningar i den tidspressade produktionen.

– I dag har vi en mycket mer stabil driftprocess. Vi slipper driftstopp till följd av skadade kablar. Detta innebär stora besparingar för oss, både i tid och pengar. Tidigare fick vi byta ut skadade kablar, men LAPPs ÖLFLEX® Robust -kabel klarar av vår tuffa miljö till fullo, säger Richard Haraldsson, platschef på
Premier.

 

Tony Hildås på Elkedjan, som sköter Premiers elservice, rekommenderade ÖLFLEX® ROBUST från LAPP. Vid ett jämförande test i ett bad med avlackeringsvätska var ÖLFLEX®-FD ROBUST C opåverkad medan den gamla kabeln som Premier tidigare använt var helt förstörd. Premier ersatte därmed gamla kablar med LAPPs ÖLFLEX®-kabel och sedan dess har driften fortlöpt utan avbrott.

 

Ölflex ®-FD Robust C tål det mesta och är så gott som oförstörbar tack vare den specialutvecklade yttermanteln av TPE-material. Det är en halogenfri styr- och anslutningskabel, som är utvecklad för att klara tuffa miljöer och stora påfrestningar.

 

Utmaning
Undkomma kostsamma driftstopp orsakat av ångskadade kablar.

 

Lösning
Ett jämförande test visade att LAPPs ÖLFLEX®-FD ROBUST C inte påverkades av de aggressiva ångorna och Premier valde då att installera kabeln i produktionen.


Nytta
Avlackeringsprocessen är idag stabil och pålitlig. Med nya ÖLFLEX®-kabeln undgår Premier driftstopp på grund av produktionsfel och kabelbyten.

 

Produktinformation
LAPPs styr- och anslutningskabel ÖLFLEX®-FD ROBUST C är temperaturbeständig, högflexibel och utformad för användning i kabelsläpkedjor. Den är anpassad för applikationer där fetter, vaxer, oljor eller syror används med stora eller små temperaturväxlingar. Kabeln används med fördel i verktygsmaskiner, reningsanläggningar, lyftanordningar, transportband, komposteringsanläggningar, kemisk industri samt läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

Filtyp Dokument Information
Premier
(PDF 1 MB )
ÖLFLEX®-FD ROBUST C, bäst i test hos Premier.