Webshop

Öresundsförbindelsen

Till renoveringen av fläktsystemet i Drogdentunneln levererar LAPP kabeln ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, förskruvningen SKINTOP® MS-M och kabelgenomföringssystemet SKINTOP® CUBE till Dalkia i Karlskrona som ansvarar för arbetet.

oresundsbron content

Öresundsförbindelsen, länken mellan Sverige och Danmark, invigdes den 1 juli 2000 av Danmarks drottning Margarethe och Sveriges kung Carl XVI Gustaf, tillsammans med de bägge ländernas regeringschefer.

1991 kom de svenska och danska regeringarna överens om en bro- och tunnelförbindelse över sundet. Fyra år senare påbörjades muddringsarbetet i Öresund och i december 1997 lades den första brosektionen på plats. På Öresundsbrons övre plan går motorvägen E20 och järnvägstrafiken går på det undre planet. Bron räknas som en av världens längsta snedkabelbroar med både järnväg och motorväg. Öresundsförbindelsen består av tre delar och brodelen är totalt 7 845 m lång. Den högsta höjden på själva bron är cirka 70 meter, medan de fyra pylonerna som bär upp högbrodelen är 204 meter höga. Avståndet mellan pylonparen är 490 m. Den segelfria höjden under bron är 55 meter.

 

Pepparholm och Drogdentunneln
Som övergång mellan bron och tunneldelen byggdes den konstgjorda ön Pepparholm. Totalt är Öresundsförbindelsen 15,9 km lång, bro, tunnel och anslutningsdelar sammantaget. Förbindelsen löper mellan Lernacken utanför Malmö och Amager vid Kastrup utanför Köpenhamn. Tunneldelens mittsektion i Öresundsförbindelsen är världens, till volymen, största så kallade sänktunnel (sänkdel 3510 meter). Den består av fyra tunnelrör, två för tåg och två för bilar, en i vardera riktningen, samt en servicegång. Tunneln, Drogdentunneln, är totalt 4050 meter lång. Förbindelsen ägs av Öresundsbrokonsortiet som i sin tur till lika delar ägs av den svenska staten genom Svedab och den danska staten genom A/S Øresund.

 

Ett pågående projekt
Under byggperioden i slutet av 1990-talet var ett stort antal företag engagerade. Inom Lappkoncernen var det framför allt Fleximark som levererade kabelmärkning till projektet. Det är Dalkia som sedan 2010 har det övergripande ansvaret för underhållet av Öresundsbron. Under 2011 är det dags för starten på ett fyraårigt renoveringsprojekt av fläktarna i Drogdentunneln. Det är totalt 168 fläktar som allt eftersom kommer att tas ner och renoveras. Till den här uppgraderingen levererar LAPP kabel, förskruvningar och kabelgenomföringssystemet SKINTOP® CUBE. Dalkia valde kabeln ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, som bland annat klarar de högt ställda kraven på temperaturbeständighet, och förskruvningen SKINTOP® MS-M. Till de avancerade kabelgenomföringarna vid fläktanslutningarna kommer SKINTOP® CUBE att användas.

 

Utmaning
Att renovera fläktsystemet efter den omfattande kravlistan, för bland annat temperaturbeständighet, och att hitta bra lösningar för kabelgenomföringar på plats. All renovering sker med ett antal fläktar i taget under en fyraårsperiod. Fläktsystemet är i drift under renoveringen.

Lösning
Kabeln ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, förskruvningen SKINTOP® MS-M och kabelgenomföringssystemet SKINTOP® CUBE.

Nytta
Ett hållbart system över tid för vitala funktioner i den viktiga länken mellan Sverige och Danmark.