Casco Adhesives

ÖLFLEX® böjliga anslutningskabel driver Cascos stora ABB-motor i explosionsfarlig miljö.

casco content

Casco Adhesives ingår i Akzo Nobel och utvecklar och tillverkar och säljer lim, spackel, fogmassa, lack och golvoljor till privatpersoner och hantverkare. Casco har valt att använda LAPPs anslutningskabel ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB i den ABB-motor som används vid företagets produktion av fogmassa.

 

Anslutningskabeln ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB var ett självklart val för Casco, eftersom den rekommenderas av ABB och uppfyller alla de krav som ställs på god elmiljö, böjlighet och säkerhet. Kraven på god elmiljö och säkerhet uppfylls genom en symmetrisk 3-ledarkabel och splittad jordledare. Kabelns konstruktion minskar elektromagnetiska strålningen, lagerströmmar och därmed lagerförslitningar.

 

Casco ville förbättra kvalitén på sin fogmassaoch investerade därför i ny frekvensstyrd motor från ABB. Till detta krävdes anslutningskablar som godkänts av ABB och som kunde användas i en explosionsfarlig miljö (zon 1). Dessutom ställdes krav på god böjlighet för att kunna hantera motorns höj- och sänkbara rotation med en nivåskillnad på 1,5 meter och en böjradie på 1,5 meter.

– LAPPs anslutningskabel uppfyller alla de krav på elmiljö, böjlighet och säkerhet som både vi och ABB ställer. Något som också är mycket positivt är att kabeln kan förläggas på kabelstege fram till omriktaren, och då slipper vi en dyr skarvlåda i ex-zon, säger Ulf Nilsson elchef på Casco.

 

Utmaning
Ta fram böjliga och ABB-godkända anslutningskablar som kunde användas i en explosionsfarlig miljö.


Lösning
Casco valde LAPPs ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB, som är anpassad för explosionsfarliga elmiljöer, som kräver lätthanterliga och flexibla produkter för trånga ytor.

 

Nytta
Produktionen är igång och löper utan svårigheter.

 

Produktinformation
LAPPs ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB är en dubbelskärmad och lågkapacitiv kabel som främst används som anslutningskabel för frekvensstyrda motorer och är speciellt lämpad för långa avstånd mellan frekvensomriktaren och motorn.

Anslutningskabeln rekommenderas till pumpar, fläktar, maskintillverkning samt till verksamheter som sågverk eller gruv- och pappersindustrin – och överallt där det finns ABB-motorer.

Filtyp Dokument Information
Casco adhesives
(PDF 1 MB )
ÖLFLEX® böjliga anslutningskabel driver Cascos stora ABB-motor i explosionsfarlig miljö.