Fiberkablar: Lättare, tunnare, flexiblare – och lika hållbara som kopparkablar!

Fiberkablar

Optiska dataöverföringskablar med glas- eller plastfibrer, även kända som fiberkablar, möjliggör extremt höga dataöverföringshastigheter. I Industri 4.0-åldern blir det nu allt viktigare även i fabriker. Vad många inte vet, är att fiberkablar kan vara lika hållbara som kopparkablar om man väljer rätt kabel för den avsedda användningen.

Det är tack vare dessa kablar som Internet inte har kraschat av den ökade datakommunikationen. Glasfiberkablar överför enorma datamängder – i dag testas kablar som klarar en hastighet på 250 Tbit/s. Glasfibrer produceras endast av en handfull tillverkare idag.

 

Vissa användare avskräcks av kostnaden per meter, som kan ligga på mellan 40 cent och 4 euro, vilket är många gånger dyrare än en kopparledning. Men kostnaden för glasfiber är stabil och beräkningsbar. Detta i motsats till koppar, där slutpriset för kabeln är knutet till det aktuella råvarupriset, samtidigt som kostnaden ofta ändras av de höga överföringshastigheter som är möjliga.

 

Det innebär att det nu finns många fördelar med att använda fiberoptiska kablar i industriella applikationer, och det är också skälet till att de i ökande grad används som ett alternativ till datanätkablar av koppar.

 

 

Mer datakommunikation i fabriken

Under den tid Smart Factory och Industry 4.0 har pågått har datakommunikationen ökat avsevärt, t.ex. genom användning av automatisk bildbearbetning för kvalitetskontroll – vilket är det område där fiberkablar har visat sig ha stor potential. Även om kopparkablar normalt kan tillverkas med tillräckliga bandbredder når de i praktiken snabbt sina begränsningar i stora produktionslinjer. Glasfiber kan överföra betydligt mer data och över längre avstånd. De är dessutom ofta tunnare och sparar värdefullt utrymme inne i maskinerna. Det är en fördel som blir viktigare vid särskilt stora bandbredder, eftersom en ensam fiberkabel ofta kan utföra en uppgift som annars skulle kräva flera kopparledare.

 

En av styrkorna hos fiberkablar i en produktionsmiljö är deras okänslighet för elektromagnetiska fält. Med konventionell maskinstyrning är detta inget problem. Men när en höghastighetskamera skickar sina data precis förbi kraftiga elmotorer eller kanske svetssystem blir störningskänsligheten viktig. Det här är inget problem för fiberkablar eftersom de arbetar med ljus, som inte påverkas av elektromagnetiska fält.

 

Alternativ – plastfiberkablar (polymerfiberkablar)

Plastfiberkablar är ett intressant alternativ. Som namnet antyder är denna fiber inte bara tillverkad av glas utan också av transparent plast. Plastfibrer är billigare och enklare att bunta. De har dock två betydande begränsningar i jämförelse med glasfibrer: De lämpar sig inte för datahastigheter över 100 Mbit/s och de kan inte vara längre än 70 m på grund av att transparensen är för låg. Glasfibrer däremot kan överföra ljus många kilometer utan förluster. I fabriker har dessa nackdelar knappast någon betydelse eftersom överföringshastigheten och bandbredden normalt räcker till. En annan fördel med plastfiberkablar är att de är enklare att installera och kontaktera eftersom de är enkla att arbeta med, kan buntas samman och användas i anläggningen utan problem. Det gör det enklare för ovana användare och medarbetare i industriella miljöer. Glasfiberkablar däremot kräver både en viss erfarenhet och specialverktyg.

 

Fiberkablar möter en ökande efterfrågan inom produktionssektorn tack vare sina olika fördelar, vare sig de är tillverkade av glas eller plast, och denna efterfrågan kommer att accelerera i framtiden. Eftersom kraven också ökar är det viktigt att välja rätt kabel. Med mer än 50 års expertis är LAPP Group en pålitlig partner.

 

Text: Jürgen Beck, produktionschef för optiska ledningssystem inom LAPP Groups anläggning Automation and Networks i Stuttgart.