"Fokusera på det bästa"

Johan Eriksson om satsningen på produkter för livsmedels- och dryckesindustrin

Affärsutvecklare Johan Eriksson

Johan Eriksson är affärsutvecklare på LAPP Miltronic AB. Här berättar han om satsningen på specialprodukter för livsmedels- och dryckesindustrin.

God inblick i produktutbudet

Efter många år på företaget har Johan Eriksson inte bara ett utan flera olika uppdrag. Han delar sin tid mellan jobbet som produktansvarig, bland annat för utbudet av kapslingar och förskruvningar, och olika affärsutvecklingsprojekt som exempelvis de interna verktygen inom CRM och katalogsystem, som blir allt viktigare.

Med den kombinationen har Johan god inblick i produktutbudet och hur det motsvarar kundstockens behov. Om det finns ”luckor” inom ett område gäller det att hitta en ny leverantör som passar in, som har samma kvalitetstänkande och fokus på långsiktig utveckling som LAPP. Det är också viktigt att nya leverantörer har de godkännanden och klassningar på sina produkter, som kunderna efterfrågar.

Hög kvalitet ger få produktionsavbrott

Rostfria lådor och skåp från mpGamma

Rostfria skåp och lådor med högsta skyddsklass och slaghållfasthet.

– Som exempel kan jag nämna de rostfria skåp och lådor som mpGamma nu levererar till oss, beskriver Johan. Vi hade förfrågningar från bland annat maskinleverantörer till livsmedels- och dryckesbranschen på just rostfria skåp och kapslingar. Inom produktion av livsmedel och dryck finns många utmaningar. Maskiner och utrustning ska tåla den tuffa miljön med frekvent rengöring, högtryckstvätt, olika kemikalier, hög värme och materialet ska vara rostfritt. Med mpGamma kan vi nu erbjuda en hel portfölj av olika rostfria skåp och lådor i högsta skyddsklass IP69 och högsta slaghållfasthet IK10, vilket är klart bättre än vad merparten av motsvarande produkter på marknaden klarar.

– Här kommer också långsiktigheten in. Hög kvalitet ger få produktionsavbrott hos slutkunden. Viktigt i en bransch där avbrott snabbt leder till stora kostnader. Och när det så småningom är dags för byte av kabel- och elprodukter i en anläggning kan vi på LAPP leverera rätt ersättningsprodukter snabbt. Och vi hjälper gärna till med rätt val, fortsätter han.

Det ska vara enkelt att få det bästa!

– Det är här som våra styrkor tydligt kommer fram, tycker jag. Vi har många bra standardprodukter, med god kvalitet och tillförlitlighet. Och när kraven stiger så har vi även den riktigt höga kvaliteten i portföljen, beskriver Johan. Eftersom vi inom koncernen har egna laboratorier och fabriker, med stora möjligheter att testa produkterna, så vet vi vad de går för. Gäller det sedan verkliga specialkrav, så jobbar vi gärna tillsammans med kunden i våra lab- och testmiljöer. Det ska vara enkelt för kunden att få det bästa!

Nu har LAPP ställt samman ett urval av produkter, med hög kvalitet, från företagets olika produktområden, direkt för livsmedels- och dryckesindustrin och dess maskintillverkare. Produkter med grön plusmarkering är toppklass. Sammanställningen fokuserar på bästa möjliga val inom varje kategori. Många av produkterna är specialutvecklade för branschen, har lång livslängd, rätt godkännanden och finns i lager.

– Kunderna ska ha ekonomi i sina produktionslinjer, tillförlitlighet och en kunnig och långsiktig leverantör när något händer. Enkelt! avslutar Johan.