Internet of Things

Internet of Things

Begrepp som Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IIoT) och Industry 4.0 börjar bli alltmer vanliga och är bara några av de möjliga framtidsområden som LAPP bevakar. Men vad är det då för fenomen och vad gör att just dessa områden är så intressanta och i ropet just nu?

Vad som helst kan anslutas och utbyta information

Internet of Things är det mer övergripande området och kan, något förenklat, sägas vara ett internet för industrin där enheter och produkter är uppkopplade och kan relatera till sig själv, och till andra uppkopplade enheter och databaser. De flesta av oss förknippar termen ”vara online” med datorer, surfplattor och telefoner. IoT beskriver en värld där precis vad som helst kan anslutas och utbyta information på ett intelligent sätt. Med IoT blir den fysiska världen ett enda stort informationssystem!

Kraftiga minskningar av avfall, förluster och kostnader

Tänk om vi kunde ha datorer som visste allt som fanns att veta om olika produkter och använda data som samlats in utan vår hjälp – så vi skulle kunna spåra, analysera och beräkna allt som i sin tur skulle kunna leda till kraftiga minskningar av avfall, förluster och kostnader. Vi skulle veta när saker behöver ersättas, repareras eller återkallas och huruvida de fortfarande är gångbara eller om de har passerat ”bäst före-datum”.

Högre krav på korrekta och pålitliga anslutningar

I takt med att sensorer, maskiner och kringutrustning blir smartare, ställs högre krav på korrekta och pålitliga anslutningar. En uppkoppling kan aldrig vara snabbare, bättre och mer pålitlig än den svagaste länken. Vi vet ju alla hur frustrerande det är att se ”snurran” på datorn och tvingas vänta ett par sekunder längre än vanligt! I en industriell värld kan liknande avbrott få enorma konsekvenser.

Vår kompetens kombinerat med produkter med hög kvalitet, från ledande tillverkare, borgar för att den svagaste länken inte kommer att vara anslutningspunkterna!