Framtidens industri del 1: Industri 4.0

De senaste decennierna har präglats av en ny stor tillverkningstrend. Vi har 1800-talets mekanisering, 1900-talets elektrifiering, 2000-talets datorisering och på senare tid har det även inneburit en ny upphaussade IT-hype.

Framtidens industri - Industri 4.0

Alla kommer väl ihåg Y2K? Nu står vi inför en ny upphaussad trend som vardagligen likställs med den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0, eller ”Smart Factory” eller ”Smart manufacturing” eller ”Intelligent factory”… – ja, kärt barn har många namn brukar man säga, men låt oss nöja oss med att konstatera att den nya trenden kommer att påverka den framtida tillverkningsindustrin och dess uppbyggnad.
Vi kommer att titta lite djupare på några av de områden som det pratas mest om just nu, och vad LAPP kan erbjuda för produkter och lösningar. I det här inlägget startar vi
o punkten 1.

1 Industri 4.0
2 Internet of Things (IoT)
3 Big data
4 Molntjänster

Alla dessa fyra trender involverar en mängd enheter anslutna till varandra och en mängd tillgänglig data att
göra något med. De omfattar även beslutsfattandet om huruvida all data ska sparas och applikationer ska nås
lokalt från datorn bredvid dig eller från en plats någon annanstans.

Den goda nyheten är: Den grundläggande tekniken bakom alla dessa upphaussade modeord finns redan tillgänglig! Frågan är om de förblir en hype, eller ses som ett hot mot befintlig tillverkningsindustri eller som en
möjlighet till förbättring och effektivisering!


Industri 4.0 - den nya industrigenerationen är här

industri 4.0 i Sverige

Målen med Industri 4.0 eller ”Smart factory” är desamma som tillverkningsindustrin alltid har haft. Minimera ställtider och underhållsarbete, kapa kostnader och förbli effektiv och konkurrenskraftig.
Den stora skillnaden med den ”nya industriella revolutionen” är hur vi uppfyller dessa mål.
Denna gång innefattar den banbrytande innovationen sammankoppling och självreglering av maskiner, kryddat med en dos av ”Big Data” för att driva kontinuerliga förbättringsprocesser.

VI TAR E TT exempel Tänk dig hur svårt det är att förutse förebyggande underhåll i dag. Somläget är nu så är större delen av underhållsarbetet reaktivt. Ingen vill stoppa produktionen för att börja skruva och reperara maskinerna innan dom står inför ett haveri med produktionsstopp som följd. Med Industriellt
Internet (IoT) kommer samma maskiner hålla kolla på sig själva och ge tidiga varningar om att produktionskritiska processer behöver åtgärdas och när det är mest optimalt att utföra underhållsarbetet.

Men att gå från dagens situation till framtiden är inget som görs i ett steg, det kan mer liknas vid en evolutionär
process.

TÄNK DIG UTVECKLING mot Industri 4.0 (även kallad Smart Factory och Industriell Internetteknik (IIoT) som en förändring över två axlar – horisontellt inom styrsystemen och vertikalt inom affärsverksamheten.
Horisontellt i styrsystemen kan man se att användandet av Industriell Internet-teknik tränger djupare och djupare in i styrsystemen och ersätter äldre protokoll och teknologier liksom trådbundna system.

I INDUSTRIAL INTERNET of Things termer kan man tänka på det som att ansluta fler och mindre
enheter – att gå ifrån den anslutna fabriken (en stor enhet) till anslutna maskiner (fler och minde enheter) och så småningom till att ansluta sensorer och ställdon. För varje steg ökar antalet uppkopplade enheter
markant.
Vertikalt inom affärsverksamheten förflyttar man sig mer och mer mot en integration mellan affärssystem och informationsflöden till och ifrån industriella styrsystem – ofta kallat IT/OT-integration.

DET ÖVERGRIPANDE TEMAT är att data inom styrsystem, som tidigare bara har använts till driften av själva systemet, även innehåller en mängd information som kan användas för att bedriva hela tillverkningsprocessen mer effektivt. När denna information och data görs tillgänglig för affärssystemet skapar det en rad nya möjligheter till effektivitetsökning, som i sin tur ger kostnadsbesparingar och intäktsförbättringar.


Fördelar med Industri 4.0

fördelar med Industri 4.0

• Bättre utnyttjande av resurser
• Lägre energiförbrukning
• Bättre ”supply chain managment”
• Förebyggande underhåll
• Tillverkning som en tjänst


4.0 bygger på digital Ethernetkommunikation,
så att man lägger grunden för en så enkel konvertering som möjligt.


Vad gör jag nu? - Du och Industri 4.0

Industrin är nog generellt inte riktigt redo för förändringarna ännu.
Det är fortfarande traditionella Word- och Excelmallar som åskådliggör och kontrollerar hela ”MES-systemet” och man tankar ur data på samma gammalmodiga sätt som man alltid har gjort. Men det börjar bli hög tid för industrin att se över sin struktur då Industri - så se över strukturen – nu!

 

SÅ RÅDEN ÄR

  • Börja bygg ett industriellt nätverk
  • Sätt upp en struktur
  • Se till att företaget följer en global standard för industriellt Ethernet och 
  • Se över maskinparken så den är redo att växlas över till en ”Smart factory” när tåget går!