Milkontaktdon/militärkontaktdon

MS-don, milspecade don, militärdon och militärkontakter är alla samlingsnamn för kontaktdon som bygger på militära specifikationer. Pålitligheten, standardiseringen, den robusta konstruktionen och den enorma variationsmöjligheten har gjort att dessa don frekvent förekommer i industriella applikationer.

Två varianter av milkontaktdon:

 • Kontaktdon tillverkade helt enligt 
  militärspecifikation, även kallade
  QPL-godkända don
 • Kontaktdon tillverkade enligt militärspecifikation, men speciellt anpassande för civilt och industriellt bruk och därför kan skilja sig något från milstandard

Utvecklades för militärt bruk

Militärkontaktdon utvecklades på 30-talet och var ursprungligen tänkta enbart för militärt bruk, men har egenskaper som även lämpar sig väl för industriella applikationer.

 

Sedan 30-talet har en rad olika standarder adderats. Dessa kan likställas med industrins normer som exempelvis DIN, VDE och så vidare, och säkerställer att produkter tillverkas på ett korrekt sätt.

 

Oavsett tillverkningssätt garanteras kompabilitet mellan don av olika fabrikat.

MIL-DTL 5015

 • Standardiserad konstruktion
 • Fingängad koppling
 • Nycklingsbar insats som minimerar risken för felinkopplingar
 • Olika pläteringar beroende på applikation
 • Stort utbud av bakkroppar


Utvecklades på 30-talet av ITT Interconnect Solutions på uppdrag av Douglas Aircraft Company och var tidigare känd som MIL-C 5015. Donen var initialt tänkta för flygtekniska applikationer. Vanliga benämningar på just dessa don är MS, AN (Army/Navy) och Amphenoldon.

 

MIL-5015 är ett gängkopplat kontaktdon som finns i 19 olika storlekar (från size 8 till size 40) och 160 olika insatskonfigurationer.

VG95234

 • Snabb bajonettlåsning
 • Självrengörande låskonstruktion
 • Nycklingsbar insats som minimerar risken för felinkopplingar
 • Olika pläteringsval beroende på applikation
 • Stort utbud av bakkroppar


Serien bygger i grunden på samma specifikation som MIL-5015 när det gäller insatskonfigurationen men den stora skillnaden är att dessa don har en snabb trepunkts reverserad bajonettlåsning istället för traditionell gänglåsning. Serien benämns oftast som VG95234 eller VG92534 NATO.

MIL-DTL 26482

 • Enkel bajonettlåsning
 • Nycklingsbar insats som minimerar risken för felinkopplingar
 • Olika pläteringsval beroende på applikation
 • Stort utbud av bakkroppar
 • Litet byggmått

 
Dessa don var tidigare kända som MIL-C 26482 Series I (kontaktelement för lödning och front release crimp contacts) och Series II (rear release crimp contacts). Serien kallas även för miniatyr-milkontakter då dessa kontaktdon är mindre till storleken.

 

MIL-26482 är ett bajonettkopplat don där bajonettspåren sitter på kabeldonet och låspinnarna på den fasta väggdelen (i motsats till VG95234). Vanligen används MIL-26482 för signalöverföring i applikationer som kräver små, pålitliga don med låga förluster som tål väder, vind, smuts och omild behandling.