Webshop

Extrema situationer, del 2 – Arktis och Himalaya med ÖLFLEX® HEAT

Kablar för extrema förhållanden - Arktis och Himalaya

Det ryska företaget Technomarine i Sankt Petersburg förlitar sig uteslutande på produkter från Lapp för kablage till sina sjömarken och navigationssystem i Arktis.

ÖLFLEX® HEAT för Arktis

ÖLFLEX® HEAT för Arktis

Kablar i ÖLFLEX® HEAT-serien klarar inte bara hög värme, utan de är verkligen allround när det gäller temperaturområden.

För användning i t.ex. arktiska områden där temperaturer under -50 °C ibland uppmäts på vintern. Sjöfart i de arktiska delarna av Norra ishavet kan därför medföra betydande tekniska kostnader. Nautisk utrustning måste alltid fungera tillförlitligt i dessa områden. Det ryska företaget Technomarine i Sankt Petersburg, som är specialiserat på utveckling och produktion av radionavigeringsutrustning för sjö- och luftfart, förlitar sig uteslutande på produkter från Lapp när det gäller kablage för sjömärken och navigationssystem i Arktis. – Eftersom vi bara kan underhålla vår utrustning en gång om året eller vartannat år, måste vi ha tillförlitliga kablar av högsta kvalitet. Det är därför vi har gått in för Lapp, förklarar Technomarines VD. Företaget beställer framför allt kablar från Lapp som är enkla att installera och som klarar låga temperaturer. De används för att ansluta solcellssystem, batterier och effektmoduler för sjömärken och navigationssystem. Ett exempel är det smala Jugorskijsundet (som förbinder Karahavet med Barents hav i norra Ryssland), där ett vindkraftverk med automatiskt smörjsystem, solcellsmoduler, ett batteripaket, ett rundstrålande navigationsljus och en radar-SART (en utrustning som finns på fartyg och flygplan så att de snabbare kan hittas av räddningsstyrkor vid sjönöd eller flygolyckor) är installerade med kablar från Lapp. Liknande nautisk utrustning har installerats nära Dikson, utgångspunkten för många polarexpeditioner, och för ledljus nära hamnen Tiksi vid Norra ishavskusten.

 

Kablar i ÖLFLEX® HEAT-serien användes för dessa extrema platser. Dessa kablar klarar inte bara hög värme, utan de är verkligen allround när det gäller temperaturområden. T.ex. är ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF en silikonkabel med extra mekanisk hållfasthet. Den har god hydrolys- och UV-resistens och motstår även oljor, alkoholer, anläggnings- och djurfetter och andra kemiska ämnen. Den klarar också temperaturer ned till -50 °C, vilket är särskilt viktigt i Arktis. Den har längre livslängd under svåra förhållanden än konventionella silikonkablar. Slag- och rivtåliga silikonmaterial minskar skador genom mekanisk påverkan, och man behöver inte alltid använda armerade kabeltyper tack vare de speciella tillsatserna i EWKF-silikonet. Den goda böjligheten förenklar installationen där utrymmet är begränsat, och den isolerar även efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska.

 

Om ännu lägre temperaturer förväntas använder Technomarine ÖLFLEX® HEAT 205 SC, som klarar temperaturer ända ned till -100 °C och även fungerar tillförlitligt i aggressiva kemiska medier. Den har hög dielektrisk styrka, slitstyrka och rivstyrka och är motståndskraftig mot hydrauliska vätskor och mikrober. ÖLFLEX® HEAT 205 SC är en FEP-ledare, vilket innebär att isoleringsmaterialet är Teflon, som möjliggör denna extrema temperaturtålighet. Fluorerad etylen-propylen (FEP) har även utmärkta motståndsegenskaper mot UV-ljus, oljor och andra vätskor. Kabeln är också lämplig i applikationer där utrymmet är begränsat.

 

För kablage till navigationsljus utomhus förlitar sig Technomarine på ÖLFLEX® HEAT 180 SiF med omspunna ledare och ett temperaturområde på -50 °C till +180 °C. Konventionella kabelisoleringsmaterial skulle spricka efter en kort tid på grund av de extrema temperaturvariationerna i Arktis. I ÖLFLEX® HEAT 180 SiF är isoleringen silikonbaserad, och på så sätt är kabeln bäst rustad mot extrema förhållanden. Denna kabeltyp är också motståndskraftig mot ett stort antal kemiska substanser.

Bergsklättringsexpedition i Himalaya hade Ölflex-kablar i sin packning

Bergsklättringsexpedition i Himalaya hade Ölflex-kablar i sin packning

Extrem användning i Himalaya

Lapp kablar för extrema förhållanden

ÖLFLEX® HEAT användes för kablaget till generatorn.

ÖLFLEX® HEAT-kablarna har visat sig fungera inte bara i Arktis utan också i de högsta bergen där temperaturer mellan -50 °C och över +40 °C i solsken ofta förekommer. En polsk gästexpedition hade packat ned enledarkabeln ÖLFLEX® HEAT 205 SC när man skulle bestiga västra sidan av Annapurnamassivet (8 091 meter) i Himalaya och Gasherbrum (8 035 m) i Karakorum. Den användes till generatorn.

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF silikonkablar användes för att koppla samman det centrala ställverket med belysningen för mässen, köket och tälten i baslägret på en höjd av 5 100 meter. Ställverket gav strömmatning till satellittelefonen och radiostationen. Särskilt robusta EPIC® industrikontaktdon användes också.