Framtidens industri del 4: Molntjänster

Molntjänster eller Cloud Computing handlar om att lagra information och affärsapplikationer någon annanstans än på datorer lokalt. I dag ses molntjänster som en möjlighet att få tillgång till mer lagringsutrymme och datakraft till en mindre kostnad för underhåll och hantering av IT utrustning och programvara. Men det kommer också skapa nya möjligheter till samarbete och delning.

cloud computing för industri

Medan affärsapplikationsnyttan troligen har en bit kvar innan den blir helt accepterad och lönsam för företag så ökar behovet av plats för backuper för affärskritisk data och information och delning stadigt.

 

Liksom IoT och Big Data kommer leverantörer att hantera tekniska utmaningar även här. Företagens roll blir att bedöma nyttan och riskerna med att ha affärskritisk data och information tillgänglig och skyddad när den hanteras av andra och lagras på en annan plats än lokalt. Den industriella världen definierar ”realtid” och ”applikationskritisk” på ett helt annat sätt en IT-världen så komfortnivån på hur dessa molntjänster ska fungera och bete sig kan variera kraftigt.

 

Men inom en snar framtid kommer man kunna se hur företag kan dra nytta av att ha så gott som obegränsad datorkraft och lagringsutrymme vilket så småningom kan skapa nya vägar till samarbete.