Framtidens industri del 3: Big Data

Big data handlar om att ha massor av information att jobba med - en stor utmaning för alla sektorer inkl. industrisektorn.

big data utmaningar för industrin

Nästa utpost för IT lösningar

För tio år sedan upptäckte tillverkarna att man kunde och borde spara all produktionsdata vilket ledde till en alarmerande ökning av datalagring.

Nu när all data finns tillgänglig står de flesta tillverkarna frågande – vi lagrar all data och information, men vi använder egentligen inget av det och vi vet inte riktigt vad vi ska ha det till.

Trenden fortsätter än i dag men nu finns det sofistikerade analysprogram som hjälper till att använda data och information på rätt sätt. Utvecklingen drivs främst av sökmotorer och nätföretag likt Google och Amazon som tolkar, förutser och lagrar allt som användarna gör. Leverantörer kommer att fortsätta göra större och snabbare datatransporter och lagringsmöjligheter, och skapa programvara som hjälper till att använda denna datamängd.

 

Den stora frågan är hur företag ska nyttja denna guldgruva av information i framtiden för att skapa nya konkurrensfördelar när det kommer till effektivitet, förutse marknadstrender och agera snabbare.

 

Smarta sensorer och moduler – en del av lösningen eller problemet?

Informationsflödet och törsten på mer information att processa och behandla verkar inte finna några begränsningar. Begrepp som Smarta sensorer, I/O Link och Smart Modules seglar upp som nya modeord och förväntas innehålla alla svar på de frågorna som finns och förväntningarna på de framtida lösningarna som komma skall är enorma.

Fler komponenter utrustas med teknik för att samla in och skicka vidare vital information, mer eller mindre helt autonomt, och oberoende av existerande, hårt styrande kommunikationsprotokoll såsom traditionella fältbussar. Detta är grunden för I/O Link!     

Se en kort video om I/O link från iolinkdotcom.


Nya produkter på Miltronic

Automation

Allt från passiva komponenter som givarkablar, splitterboxar och lösa kontakter till centraliserade och decentraliserade aktiva fältbussystem - läs mer.