Digitalisering i industriföretag, intervju med LAPPs VD Krister Karlsson

Vad krävs för att lyckas med digitaliseringen? Vilka utmaningar finns och hur gör vi det? Få handfasta tips från LAPPs VD Krister Karlsson.

Nya verktyg och digitalisering av företag inom svensk industri

Var skall ett företag börja med sin digitalisering?

– För ungefär tre år sedan anställde vi en webbstrateg med ansvar för att bygga upp vår digitala närvaro. Då låg fokus på att utveckla vår webbplats, lansera webbshop och online katalog samt etablera närvaro i sociala medier och branschportaler. Idag är det vårt dagliga arbete och en kritisk framgångsfaktor i LAPPs tillväxtstrategi.

 

Varför valde ni att först etablera er i digitala kanaler?

– En mycket större del av köpprocessen sker digitalt, det gäller det att vi finns tillgängliga när och där kunden börjar sin köpprocess. Inte så många andra företag i just vår bransch gör detta i samma omfattning som vi och vi fortsätter att lära oss och jobba hårt för att ligga i framkant när våra kunders beteende fortsätter att förändras.

 

Digitalisering omfattar hela LAPP

– Mycket av den digitala transformationen handlar om att få med sig hela organisationen. Vi har valt att konstant ha ämnet på agendan och lyfta goda exempel på vad vi kan åstadkomma med ny teknik. Våra interna processer digitaliseras, vilket är viktigt bland annat för att möta våra globala kunder. 

Miltronics VD om industriföretag och digitalisering

Krister Karlsson - VD och Marknadschef på Miltronic AB

Vad krävs av svenska industriföretag för att hänga med?

– Sverige har en stor exportindustri som hela tiden måste anpassas efter var i världen tillväxten finns. Globalisering skapar så kallad hyperkonkurrens, det vill säga att när du tidigare konkurrerade med andra företag i din närhet kommer idag konkurrensen från hela världen. Automatisering av den egna produktionen är ett sätt att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft. Kostnaden för robotar och robotintegration sjunker och nya så kallade cobots är på väg in i traditionell monteringsindustri, vilket skapar nya villkor för vad som är möjligt att göra.

Vilka är de största utmaningarna för er bransch?

– Att skapa nya affärsmodeller runt all data som skapas och lagras när allt fler produkter blir uppkopplade. Värdet i det vi säljer kanske sitter i datan som genereras och inte i själva hårdvaran som idag.

Vilka konkurrensfördelar ser du i att vara väl förberedda för införandet av ny teknik?

– Vi kan vara igång snabbare med nya digitala verktyg och möjligheter som kommer, och med vanan blir vi även bättre på att se affärsnyttan med det.

Vad är ditt råd till de som inte börjat med att digitalisera sin verksamhet än?

– Börja nu för att bygga upp och förädla sin relation med kunder på det digitala planet. Förklara affärsnyttan för hela organisationen, få stöd från högsta ledning och se till att ha dedikerade resurser.