InterCard - Kapsling med transparent lock för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö