Förlängnings- och kompensationskabel, mångparig

PVC-isolerad - med och utan ståltrådsarmering eller skärm av folie

Förlängnings- och kompenseringskablar, flerparig version - lämpliga vid temperaturmätning och kontroll av tillverkningsprocess

Version SY - Armerad mot
mekanisk belastning
Version ST - Skärmad mot elektro-
magnetisk störning

Art nr Termoelement Design Kabeldesign Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Typ Y utan ståltrådsfläta
0155001
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0165007
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0156007
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0166007
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0155010
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0165010
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0156010
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0166010
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
Typ SY med ståltrådsfläta
0155501
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0165502
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0156502
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0166502
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0157502
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0167502
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0155503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
Typ ST med aluminiumskärm
0158500
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Design

 • Version Y:
  - Fintrådig ledningslegering
  - PVC ledarisolering
  - Ledarna tvinnade i lager
  - PVC yttermantel
 • Version SY:
  - Samma design som version Y
  - Med en galvaniserad ståltrådsfläta
  - PVC yttermantel
 • Version ST:
  - Samma design som version Y
  - Ledare tvinnade i par,
  par tvinnade i lager
  - skärm av aluminiumfolie + biledare
  - PVC yttermantel
 • Design, till exempel PVC-PVC-S-PVC:
  - PVC ledarisolering
  - PVC innermantel
  - Ståltrådsfläta
  - PVC yttermantel
 • Design, till exempel PVC-ST-PVC:
  - PVC ledarisolering
  - Statisk folieskärm
  - PVC yttermantel
 • Färgkod
  DIN 43710
  Negativ ledare och yttermantel:
  Fe/CuNi: blå
  NiCr/Ni: grön
  PtRh/Pt: vit
  Positiv ledare: alltid röd
  IEC 60 584
  Positiv ledare och yttermantel:
  Fe/CuNi: svart
  NiCr/Ni: grön
  PtRh/Pt: orange
  Negativ ledare: alltid vit
 • Legeringar i förlängningssledare identifieras
  med X, t.ex. JX (Fe/CuNi)
  Legeringar för kompensationsledare
  identifieras med C, t.ex. KCA (NiCr/Ni)

Klassificering ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
 • ETIM 5.0 klassificering: Kompensationskabel

Klassificering ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
 • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Termoutjämningsledning

Ledaridentifikation

 • Från fyra ledare i par med efter varandra följande nummer (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)

Baserad på

 • Begränsande avvikelse enligt DIN och IEC
  klass 2

Ledaruppbyggnad

 • 48 x 0,20 mm

Minsta böjningsradie

 • Flexibel:
  12,5 x kabeldiametern
  Typ SY med stålfläta:
  15 x kabeldiametern
  Typ ST med skärm av aluminiumfolie:
  15 x kabeldiametern

Temperaturområde

 • (hänvisning till isolerings- och mantelmaterial)
  Flexibel: -5°C till +80°C
 • Fast: -40°C till +80°C

 • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
 • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
 • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
 • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
 • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
  Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.