eMobility

eMobility (elbilar) är ett viktigt steg för att möta världens växande miljöproblem. Bilindustrin rustar sig för framtiden och lanserar rena elbilar och laddhybridbilar i allt större utsträckning. LAPP ligger i framkant på området och erbjuder smarta lösningar för laddning och kontaktering.

”Finns det bra alternativ till den sinande oljan? Kan vi minska vår energiförbrukning?” är högaktuella frågor i världen idag. Lägg till det ökande kravet på minskade koldioxidutsläpp så inser vi alla att något måste göras.

 

En av lösningarna är att byta ut bensin- och dieselmotorer som drivs med fossila bränslen till elmotorer som drivs med förnyelsebar energi.
Detta ställer inte bara krav på bilindustrin utan på
hela den infrastrukturella elförsörjningen.

Patenterade laddkablage som möter branschens krav

Hos LAPP finner du innovativa laddningslösningar som möter de senaste kraven
från hybrid- och eldrivna fordonsmarknaden.

 

Sortimentet består av patenterade laddkablage för både AC- och DC-laddning av fordon och tillverkas enligt gällande standarder och normer. Smarta lösningar för kontaktering av batteripack och generatorer är andra exempel där våra produkter finns representerade.