Splitterbox/anslutningsbox

Samla alla signaler från sensorer, ställdon och övrig kringutrustning på en strategisk plats och slipp komplicerade och tidskrävande kabeldragningar som försvårar justeringar och reparationer. Lösningen är en splitterbox, eller splittbox, som minimerar liknande problem och möjliggör anslutningar på ett helt nytt sätt!

Fördelar

  • Enkel och kostnadseffektiv kopplingslösning
  • Standardiserat anslutningsinterface för M8- och M12-kontakter
  • Från fyra upp till 16 anslutningar per box
  • Kompakt och utrymmessparande konstruktion
  • Kan användas i EMC-känsliga miljöer

Splitterboxen ersätter konventionell kabeldragning

Den ökande nivån av automatisering i till exempel tillverkningsindustrin kräver mer extrem och komplicerad kabeldragning och anslutningsteknik. En direkt följd av detta är oftast en högre installationskostnad och ett dyrare underhåll då reparationer blir mer problematiska.

För att förenkla och minimera problem har splitterboxar utvecklats, även kallade splittboxar, I/O-boxar eller anslutningsboxar. Splittboxen samlar alla signaler från sensorerna och ställdonen som sedan fördelas vidare via en gemensam kabel till anslutningspunkten.

Denna lösning medför en okomplicerad och decentraliserad anslutning av kringutrustning som helt kan ersätta konventionell kabelanslutning via plintar och kopplingslådor!

Tåliga, flexibla och med LED som tillval

Splittboxarna finns med ingjuten kabel eller med kontakt för användande av lös kabel för ökad flexibilitet. Boxarna bygger på samma anslutningsteknologi som givarkablar med vibrationssäker koppling, tåliga mot smuts och fukt. Som tillval finns även en enklare diagnostik i form av LED-lampor som visar om boxen och all signalöverföring från kringutrustningen fungerar som den ska.