Givarkablar och anslutningskablar M8 och M12

LAPPs sortiment av givarkablar för M5-, M8- och M12-anslutningar innefattar ett brett utbud av specialkablar, helt anpassade för varje applikation; från statisk till superflexibel, ren kontorsmiljö till bakteriellt kontaminerad miljö, i skärmat eller oskärmat utförande. Vi erbjuder en lösning för alla applikationer!

Fördelar

  • Standardiserat kontaktinterface
  • Stort utbud av kablar
  • Enkel anslutning
  • Brett storleksspann, från utrymmesbesparande M5 till robusta M23
  • Pålitlig signalöverföring även i extremt EMC-känsliga applikationer

Kablar med helgjutna kontakter

Anslutningskabel för sensorer och ställdon, kallat givarkabel eller sensorkabel, avser kablar i varierande längd med helgjutna kontakter för optimalt skydd mot fukt och smuts. Som standard finns givarkablarna med gjuten kontakt i ena änden och öppen i den andra, och används för att ansluta sensorer och ställdon direkt i ett kopplingsskåp eller kopplingslåda.

För mer decentraliserade lösningar används givarkablar med kontakter i båda ändarna för inkoppling av till exempel sensorer direkt till en splitterbox.