Fältbussystem

Är tidsbesparande installation och planering, minimering av driftstopp och enkelhet vid felsökning viktigt för din applikation eller maskinutrustning? Byt till ett fältbussystem och utnyttja fördelarna med att ha kontroll på alla anslutningar oavsett automationsnivå!

Intelligent nätverk

Ett fältbussystem kan liknas vid ett intelligent nätverk där varje enhet ansluts till en så kallad fältbuss. Fältbussen är en industriell digital kommunikationsbuss som skickar och tar emot data i realtid.

De viktigaste fördelarna med ett fältbussystem är:

  • Minskad installationskostnad
  • Enklare anslutning av ny utrustning vid reparationer
  • Möjlighet till diagnostik

Styr dina produktionsmaskiner direkt från datorn

Automationsteknologin har utvecklats dramatiskt de senaste åren. Kraven på högre överföringshastigheter och mer komplicerade operationer i flera led blir allt viktigare. Med ett fältbussystem kan komplicerade produktionsmaskiner enkelt styras direkt från en dator över ett vanligt internetbaserat nätverk, utan att vara i direkt anslutning till maskinen eller ens befinna sig i samma lokal.

I LAPPs breda sortiment finner du komponenter för fältinstallation av de vanligast förekommande systemen på marknaden. Vi erbjuder även Lumberg Automations egna fältbussoberoende system LioN-Link, där innovativa lösningar kombineras med hög teknisk kompetens.

AS-interface

Ett anslutningssystem för den lägsta processnivån i ett automationssystem, optimerat för anslutning av digitala (binära) och analoga sensorer och aktorer.

Profibus DP

Det vanligast förekommande fältbussystemet för industriell automation. Detta system förbinder styrsystem med givare och ställdon på fältnivå och ger samtidigt ett konsistent datautbyte med överordnade system.

Profinet

Profinet är ett standardiserat protokoll som länkar samman fältnivån med ledningsnivån och är möjligt att integrera i ett redan existerande fältbussystem.