ÖLFLEX® SERVO 7TCE

TC- och ER-godkänd servomotorkabel för Nordamerika

ÖLFLEX® SERVO 7TCE - TC- och ER-godkänd servomotorkabel för Nordamerika

Användningen av servomotorer och servosystem har ökat dramatiskt under de senaste åren, drivet av en mängd applikationer inom verktygsmaskiner, materialhantering, robotisering och livsmedelsindustrin.

Med ÖLFLEX® SERVO 7TCE befäster LAPP sin ställning som en av de ledande tillverkarna och distributörerna av servomotorkablar och kablage.

ÖLFLEX® SERVO 7TCE är TCoch ER-godkänd vilket innebär att den har en större acceptans i Nordamerika och får förläggas öppet på kabelstegar utan krav på extra kabelskydd. Kabeln är anpassad för fast installation, men klarar även sporadiska rörelser.

Fördelar och egenskaper

  • Flexibel men med robust design tack vare ledare av lågkapacitiv XLPE-isolation samt mantel av tålig TPE-blandning
  • Varianter med extra skärmade signalpar för broms och temperatur
  • Förtent kopparfläta kring samtliga ledare som EMC-skydd
  • UL TC-ER samt AWM-godkänd för USA och Kanada
  • Areor från 4G1.5 upp till 4G6 + (2x1.0)+(2x1.5)
  • Märkspänning UL TC-ER: 600 V, UL AWM : 1000 V, IEC 600/100 V
  • Harmoniserar med de nya kraven för servokablar i NFPA 79 Edition 2018.