Webshop

Utmaningarna är drivkraften

Medarbetare i fokus

Krister Karlsson

Vem är han egentligen, han som leder LAPP Miltronic? Han som alltid är i farten, mellan möten och telefonsamtal. Vad är det som engagerar honom mest i arbetet? Och hur är det att vara VD i dessa ovissa tider? September månads medarbetare i fokus är LAPP Miltronics VD, marknads- och försäljningschef Krister Karlsson.

Krister är 49 år och född i Kristianstad, men har bott i Nyköping sedan tidiga tonåren. Här bor han i en central villa med sin fru Ulrica och barnen Cecilia, 21, Alva, 19 och Filippa, 13 år, samt hunden Stella och katten Sally.

Stor fördel med tre roller

På LAPP har Krister arbetat sedan 2013.
– Det blir sju år nu i oktober. Jag började som marknads- och försäljningschef. Det arbetade jag som i tre år, innan jag även tog över rollen som VD efter Johan Olofsson. Att vara VD handlar mycket om att hantera beslut och information från koncernen och forma allt ned på bolagsnivå så att det blir applicerbart för oss lokalt. Och minst lika viktigt är det naturligtvis åt andra hållet – att lyssna in vad teamen i Sverige och Danmark och våra kunder säger, och förmedla det till koncernledningen. En jätteviktig del av ledarskapet är också att skapa visioner, visa entusiasm och engagera medarbetarna! beskriver Krister.
– Marknads- och försäljningschefsrollen är mer operativ, där handlar det om att jobba med strategier och att skapa förutsättningar för oss att växa lönsamt, fortsätter han. Den stora fördelen med att jag sitter på alla tre rollerna är närheten jag får till affären. Eftersom jag jobbar nära teamen som har kundkontakt håller jag mig ständigt uppdaterad om vad våra kunder tycker och tänker om oss och kan snabbt reagera på nya möjligheter.

Älskar utmaningar

Vad är det då som driver Krister i sitt arbete?
– Det allra, allra bästa är den ”never ending” strömmen av utmaningar! Det dyker hela tiden upp nya problem eller utmaningar, och det tycker jag är jättekul! Det är det som engagerar mig mest. För att komma fram till lösningar tar jag del av andras kloka ord och kunskaper och kan sedan använda det i vår förändringsresa – det är lärorikt och intressant!
– Sedan är också otroligt givande att få träffa och arbeta ihop med så många fantastiska kollegor, både lokalt och globalt inom LAPP, och få krydda det med möten med kunder och samarbetspartners, beskriver han.

Du drivs av utmaningar – vad är då den största utmaningen med att vara VD, tycker du?
– Det är att lägga tiden på rätt saker, att lyckas prioritera det som skapar mest värde för alla; för oss på bolaget, för våra kunder och för våra ägare. Och utmaningen i det engagerar mig väldigt mycket!

Viktigt med återhämtning

Arbetar man som VD, marknads- och försäljningschef med en aldrig sinande ström av utmaningar är det också väldigt viktigt att kunna varva ner.
– Jag brukar säga att mitt fritidsintresse är återhämtning. Jag tycker om att vara ute – i skogen, på vattnet, i snön. Jag vill inte vara bunden till specifika tider, utan vill göra det jag vill, när jag vill. Allt ifrån att bara vara ute och inte göra något speciellt, till att klippa fruktträd, plocka svamp och åka motorcykel, säger Krister.
– Ofta är det någon eller några ur familjen som hänger med, men ibland, till exempel när jag åker MC, är jag ensam. Och det är skönt det också, att ha ett eget intresse som bara är mitt.

Adrenalin och snabba beslut

Att 2020 är ett speciellt år är ingen underdrift. Alla påverkas vi på ett eller annat sätt av den rådande pandemin.
Hur har Corona-krisen påverkat LAPP, lokalt och globalt?
– Vi har lyckligtvis inte drabbats av några allvarliga sjukdomsfall inom koncernen. Vi har fått lära oss att arbeta mer på distans, till exempel att ha kundmöten online istället för fysiskt. Jag tycker också att det här är en jättebra träning i hur man hanterar kriser på ett företag, förklarar Krister.
– Påverkan på affärerna varierar mycket mellan olika bolag inom koncernen, men vi har inte drabbats affärsmässigt så hårt som vi räknade med från början, vilket känns väldigt skönt. Trots fabriker som stängt ner runt om i Europa har vi i Sverige klarat alla leveranser utan förseningar. Vår service har varit oförändrad och vi har inte behövt permittera personal eller dra ned på verksamheten på annat sätt. Det är vi jättestolta över!

Vad har varit, och är, svårast med att vara VD under krisen tycker du?
– Svårast är att se kollegors oro, och hantera den på bästa sätt. Men om vi bortser från det allvar som Corona innebär, och bara ser till själva krisen som sådan, så tycker jag inte att det är svårt. Man blir mer alert och på tå. Att leda i kris ger lite mer adrenalin och energi – man är ständigt beredd att fatta snabba beslut, och det trivs jag med!

Investerar i framtiden

Hur är det att arbeta inom LAPP-koncernen?
– Det är fantastiskt kul och utvecklande! Vi har det lokala perspektiver på landsnivå där vi självständigt bygger vår strategi mot vår egen framgång utifrån de lokala förutsättningarna, och samtidigt ser vi till att den harmoniserar med koncernens övergripande mål, beskriver Krister.
– Att vi är en familjeägd koncern med god ekonomi och stabilitet ger också möjligheten att jobba långsiktigt och att vara uppbackad av ägarfamiljen, till skillnad mot om vi hade varit ägda av ett börsnoterat bolag där man fattar snabba beslut utifrån aktiekurser. Det är en trygghet att vi kan sätta långsiktiga mål och strategier och följa dem. Vi har möjligheten att investera i framtiden inom allt från produkt- till marknadsutveckling. Vår globala närvaro är också en jättefördel för många av våra kunder som har produktion på flera ställen i världen eller som exporterar. Vi finns alltid till hands och kan hjälpa och serva dem lokalt, oavsett var i världen de befinner sig, fortsätter han.
– Lokalt består LAPP Miltronic av ett otroligt engagerat team med enorm kompetens om våra kunder, marknaden och vårt erbjudande vilket gör mitt jobb väldigt mycket enklare. Jag är så otroligt stolt över att vara en del av LAPP och att få leda den bästa organisationen i världen!

Hur ser du på framtiden – hur kommer LAPP att utvecklas?
– Globaliseringen kommer att fortsätta och det ger en koncern som LAPP ett försprång och mervärde för våra kunder. Vi har några utvalda globala fokusområden som vi tagit fram gemensamt där vi ser stark tillväxt. Det kan vara marknadssegment eller produktinnovationer. Fortsatt fokus på det är vägen framåt! Det som också är viktigt är att alla medarbetare fortsätter att utvecklas i takt med marknadens behov – att vi bygger kompetenser som skapar värde för våra kunder.

Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Jag är medlem i Iron Butt Association, vilket innebär att man kör motorcykel så långt som möjligt på 24 timmar – ett uthållighetslopp helt enkelt. Jag åkte första gången 2014, Nyköping–Nordkap; 200 mil på 23 timmar och 40 minuter. Och så är jag ganska bra på att baka bröd! avslutar han.