Förebyggande underhåll – hälsovård för maskiner

Förebyggande underhåll förutser maskinfel

De flesta människor går på regelbundna läkarkontroller, där allt från blodvärden och hjärtats funktion till matvanor och sömnmönster tas med i beräkningen. Det som länge varit praxis inom vården, blir nu också allt viktigare inom industrin. Med förebyggande underhåll kan man förutsäga risken för maskinfel och planera för reparationer. Det förlänger maskinernas livslängd, och framför allt minimerar det driftproblem drastiskt.

Maskinfel är ett elände för varje industrianläggning. Oplanerade driftstopp utlöser ofta en skadlig dominoeffekt som är svår att hantera. Driftstopp drabbar vanligen inte bara en specifik maskin, utan också processer och andra maskiner som är beroende av den drabbade utrustningen. Det finns sällan tid att stoppa processer, och inte heller kan man tänja på tidsmarginalerna för att minska produktionsförlusterna. Detta medför stora kostnader.

Brister kan förutsägas innan de inträffar

Förebyggande underhåll är en central faktor i Industri 4.0. Tack vare den digitala transparensen ned på komponentnivå i fabriker och maskiner, kan eventuella brister förutsägas innan de faktiskt inträffar. Förebyggande underhåll vinner därför snabbt mark i många industrianläggningar, eftersom det gör att företag kan agera förebyggande, istället för att vänta på att felen ska inträffa. Reparationer kan utföras under ett redan planerat driftstopp, till exempel på natten eller under verktygsbyte och underhållsarbete.

Något så enkelt som kabelslitage kan orsaka driftstopp och till och med skada maskinerna. Intelligenta system kan förutsäga exakt när kapaciteten hos en komponent börjar försämras, vilket gör att man kan förutse felen och byta komponenten i tid.

Beräknar kabelns återstående livslängd

LAPP är drivande inom innovation av förebyggande underhåll, och håller just nu på att utveckla ett system som kontinuerligt övervakar och mäter flera relevanta parametrar under drift. Data utvärderas i en Predictive Monitoring Box (PMBX) som är utrustad med två Ethernetportar och är ansluten till den Ethernetkabel som ska övervakas. Med LPI (LAPP Predictive Indicator) beräknar en algoritm kabelns återstående livslängd. Systemet bygger på värden från miljontals datauppgifter som har samlats in och analyserats i LAPPs testcenter.

PMBX’en är inte synlig för en ansluten styrenhet (PLC) och har därför ingen inverkan på dataöverföringen. En stor fördel för dig som användare är att vår lösning för förebyggande underhåll inte kräver några extra kablar. Detta innebär att det inte krävs något ytterligare installationsarbete och att systemet enkelt kan eftermonteras i befintliga maskiner. Man behöver inte heller göra några förändringar i styrenhetens programvara.

Fler och fler fabriker, maskiner och annan utrustning blir digitala och smarta med förebyggande underhåll. Dessutom är eftermonteringen så smidig att den kan liknas vid en joggingtur i lagom takt – lätt att göra, och alltid bra för hälsan!