Enpars-Ethernet sparar tid och pengar

Nedskalning trenden i framtidens industrianläggningar

Enpars-Ethernet sparar tid och pengar

Nedskalning – eller downsizing – är en trend som blir allt vanligare i industrianläggningar, och vinner terräng där det finns en potential att minimera arbete, utrymme och kostnader. Enpars-Ethernet, även kallat SPE (single pair Ethernet), är ett bra exempel på detta, och förväntas bli det självklara valet när det gäller dataöverföring inom industrin de kommande åren.

Effektiv teknik med slimmade enpars-Ethernetkablar

Nedskalning blir allt vanligare i industrianläggningar, där man kan spara in på kostnader, utrymme och framför allt på installationsarbetet. Många områden omprövas, inklusive vilka kablar och elkomponenter som används.

Istället för att med automatik installera en storskalig lösning, blir den effektiva tekniken med slimmade enpars-Ethernetkablar allt mer intressant – särskilt om hastigheten inte är det viktigaste, utan istället överföring över långa avstånd eller där många givare och sensorer behöver anslutas. Enpars-Ethernet kan ge en räckvidd på upp till 1 200 m i 10 Mbit/s.

Många sensorer behöver endast låg datahastighet för att kunna skicka information till styrenheten, till exempel om de bara då och då sänder en på/av-signal. För denna uppgift är det mer än tillräckligt med 1 Gbit/s enpars-Ethernet.

Nya standarder håller dock redan på att utvecklas, standarder som kommer att möjliggöra överföringshastigheter på 10 Gbit/s även med ett ledarpar, åtminstone över korta avstånd.

Ethernetkablar med ett ledarpar minskar installationstiden med 75 procent

Ethernetkablar med ett ledarpar är tunnare, lättare, billigare och enklare att installera än traditionella alternativ med två eller fyra ledarpar. De är speciellt designade för att vara slimmade och enkla att ansluta. Jämfört med fyrparskablar minskar arbetsinsatsen med cirka 75 procent vid användning av enparskablar – en enorm besparing i tid och pengar.

Ytterligare en fördel är kablarnas tunna diameter, som också löser ett växande dilemma; fler och fler kablar måste få plats i allt mindre enheter. På samma sätt som en tunn surfplatta har bättre prestanda idag än vad klumpiga stationära datorer hade för några år sedan, blir elektroniken i maskiner allt mindre, mer kraftfull och i allt högre grad ansluten till nätverk.

Når svåråtkomliga platser i produktionshallen

Ethernetkablar med ett ledarpar är dessutom lika robusta som konventionella industri-Ethernetkablar. Enparsvarianten har även fördelen att kablarna kan täcka betydligt större avstånd än fyrparskablar, som är standardiserade för maximalt 100 meter.

Därmed når enpars-Ethernetkablar även platser i produktionshallen som är svåra att nå på annat sätt. Även om överföringshastigheten sjunker till 10 Mbit/s, är det mer än tillräckligt för till exempel bussystem. Det viktigaste är hög lokal täckning med ett enda nätverk.

Inom industrin saknas dock fortfarande de nödvändiga standarderna. Den första produktserien för maskiner, sensorer och enheter som enpars-Ethernet kan anslutas till kommer troligen att finnas på marknaden om ett till två år. Som en erfaren tillverkare av kablar är vi på LAPP redan väl förberedda för att kunna möta den höga efterfrågan.