Leveransbestämmelser

leveransvillkor content

MILTRONIC Leveransbestämmelser (gäller from 2012-01-01)

Miltronic AB tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers (VI) Allmänna leveransbestämmelser NL 01 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt ORGALIME S 2000 för övriga länder med ändring och tillägg enligt följande:

 

Priser
Priser angivna i Miltronics prislista är bruttopriser (med vissa undantag) och gäller exklusive moms.

Priser på kabel och kabelskor i koppar är baserade på ett kopparpris på 150 Euro per 100 kg. Vid en förändring av kopparpriset överstigande +/-10% sker motsvarande justering. För beräkning av kopparpriser se länken.

Vid valutaförändringar samt övriga förändringar utom Miltronics kontroll förbehåller Miltronic sig rätten till prisjustering.

Vid expressgods debiteras hela fraktkostnaden.

Ej lagerförda artiklar, samt artiklar som beställs via vår webshop, säljs endast i hela förpackningar.

 

Tolerans kabellängd
Om ej annat överenskommits förbehåller sig Miltronic rätten att leverera upp till +5% på lagerförda artiklar samt
+/- 15% på ej lagerförda artiklar. Kontakt skall alltid tas med Miltronic vid andra toleranskrav.

 

Betalning
Betalning skall, där ej annat är avtalat, vara Miltronic tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Leveransvillkor
Har inget leveransvillkor avtalats avser leveransen FCA Nyköping (INCOTERMS 2000).

 

Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i Miltronics e-Katalog. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är Miltronic skyldigt att informera köpande kunder om denna förändring.

I det fall Miltronic insett eller borde ha insett att ändring kunnat vålla stor olägenhet, äger kunden rätt att häva köpet.

 

Returbestämmelser
Följande gäller för att Miltronic skall behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka Miltronic kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av Miltronic. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.
 3. Retur av varor med fakturavärde understigande SEK 500 netto godkänns ej.
 4. Vid eventuell retur måste Miltronics returföljesedel medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av Miltronic. För information om returhantering se nedan.

 

Returhantering

Vid eventuella returer beakta följande

 1. Kontakta Miltronic för en retursedel.
 2. Miltronic utfärdar en retursedel som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan retursedel accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.
 4. Returföljesedel är ej att likställa med godkänd retur (se nedanstående kriterier).
 5. Endast sådana returer för vilka Miltronic kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för köparen. För övrigt godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.

Miltronic AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda

 • Varan ska vara lagerlagd hos Miltronic.
 • Varan har levererats inom de senaste 12 månaderna.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för Miltronic.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i Miltronic´s sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för Miltronic.
 • Miltronic måste, i de fall varan ej kan returneras till ursprungsleverantören, ha en frekvent försäljning på varan som gör att återtagen artikel kan säljas inom 6 månader.
 • Fakturavärdet överstiger 500 kr.

Eller

 • Miltronic kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.

Här kan du ladda ned våra leveransbestämmelser på svenska och på engelska.

Filtyp Dokument Information
Leveransbestämmelser sv
(PDF 174 KB )
Miltronics leveransbestämmelser på svenska.
Delivery terms & conditions
(PDF 118 KB )
Miltronics delivery requirements in English.