PROFINET

Standardiserat Ethernetprotokoll som stöder vertikal kommunikation

PROFINET

PROFINET är ett standardiserat Ethernetprotokoll som, förutom horisontell kommunikation, även stöder vertikal kommunikation och därmed länkar samman sensornivån med ledningsnivån. Det vill säga, systemet kan länka ihop maskiner på verkstadsgolvet med styrelserummet! PROFINET ger därför nätverksövergripande, integrerade lösningar som är optimerade för den aktuella automationsuppgiften.

Det finns många fördelar med PROFINET som styrsystem, till exempel kan det PROFIBUS-baserade säkerhetssystemet PROFIsafe köras i ett PROFINET-system. Det är även möjligt att kombinera PROFINET med andra redan existerande system såsom PROFIBUS och Devicenet™ via gateways i en mix av subsystem i total harmoni.

Det tillåter också användandet av webteknologi, dvs Ethernetbaserade protokoll via webservers som är integrerade på fältnivå. Detta gör åtkomsten av adressering, diagnostisering, felsökning och övrig information tillgänglig över hela systemet och nätverket via traditionella webläsare.

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop