EtherNet/IP

Koppling mellan kontors- och produktionsnätverk

EtherNet/IP

EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) eller förkortat EIP) är ett realtidsprotokoll som är vanligt förekommande inom automationsteknik, och stöds av mer än 150 tillverkare. Baserat på TCP- och UDP-standarderna ger EtherNet/IP en koppling mellan kontors- och produktionsnätverket.

Webservern som är integrerad i Logix Control Interface-modulen kan användas vid uppstart (diagnostisering) av EtherNet/IP-nätverk, likväl som i redan befintliga webbservers tillgänglig i annan EtherNet/IP-utrustning.

EtherNet/IP är ett så kallat öppet industriellt fältbussystem och styrs av organisationen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) och bygger på industriprotokollet CIP (Common Industrial Protocol).

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop