Webshop

Prisrevidering fr o m 2021-05-01

Publicerat 2021-03-17

Bäste kund och samarbetspartner,

den pandemi som vi nu levt med under ett drygt år fortsätter att påverka oss på olika sätt. Det vi sett de senaste månaderna är kraftiga prishöjningar på råmaterial och transporter. Det gäller framförallt olika plastgranulat som används vid kabel- och komponenttillverkning. Kopparjustering kommer även i fortsättningen ske månadsvis och aviseras här.

Vi har jobbat hårt med att säkra tillgång och kostnadsnivå på ingående material, men den senaste tiden har vi med större efterfrågan tvingats utöka vår leverantörsbas för att minimera risken för leveransproblem.

Med bakgrund i ökade råmaterialpriser samt ökade kostnader för att säkra tillgång på råmaterial, kommer vi att justera gällande priser med 3,5% på kabel och komponenter, samt 2% på kundanpassade artiklar och bearbetade kapslingar. Prishöjningen avser priser på kopparbas 150 för kabel och kablage.

De nya priserna gäller från och med 1 maj 2021 och gäller våra bruttopriser och nettopriser, samt offerter med giltighet efter 1 maj 2021. Har du frågor runt denna förändring, vänligen vänd Er till kundansvarig säljare hos oss eller direkt till mig.

Här kan du beställa vår bruttoprislista i SEK eller EUR i excelformat, samt ditt pris-/rabattbrev som PDF. De skickas till dig via e-post.


Vänliga hälsningar
Krister Karlsson
VD / Försäljningschef
LAPP Miltronic AB

0155-777 82
krister.karlsson(at)lappgroup.com