Införande av temporärt materialpåslag fr o m 2021-06-01

Publicerat 2021-05-03

Till våra kunder

Under de senaste veckorna har materialbrister och kostnader på såväl råmaterial, transporter och emballage fortsatt att stiga, vilket gör att vi nu tvingas avisera ytterligare en prisjustering utöver den som trädde i kraft den 1 maj 2021.

Mot bakgrund av detta kommer vi den 1 juni 2021 lägga till ett tillfälligt materialpåslag på 7,9% på hela vårt sortiment, som tillämpas på samtliga leveranser från och med den 1 juni 2021. Detta materialpåslag avser priser på kopparbas 150 €/100 kg för kabel och kablage. Anledningen till att vi gör detta som ett materialpåslag istället för att förändra brutto- och nettopriser, är att vi så fort materialpriserna gått tillbaka till de normala nivåerna ska kunna ta bort materialpåslaget.

Sedan andra kvartalet 2020 har den globala pandemin, följt av stark ekonomisk återhämtning i både Asien och Nordamerika orsakat brister på råvaror. Denna trend har ökat betydligt under de senaste månaderna och veckorna. På senare tid har force majeure åberopats från flera av de globala leverantörerna av råmaterial. Priserna för vissa termoplaster, koppar, stål och aluminium har ökat mellan 20% och 30% under de senaste månaderna. Den ökade efterfrågan på råvaror har också lett till betydande kostnadsökningar inom logistiktjänster och material för emballage. Vi gör vårt bästa för att minimera effekten av dessa kostnadsökningar men vi kan inte absorbera det fullt ut. Vårt globala inköpsteam är i ständig kontakt med nyckelleverantörer för att säkerställa tillgången, minimera förseningar samt i vissa fall leta efter alternativa inköpskanaler.

Det är av yttersta vikt för oss att kommunicera detta på ett öppet och ärligt sätt med Er och i nuläget kan vi heller inte utesluta att ytterligare prishöjningar kan komma innan situationen stabiliserats och priserna börjat gå ner igen.


Vänliga hälsningar
Krister Karlsson
VD / Försäljningschef
LAPP Miltronic AB

0155-777 82
krister.karlsson(at)lappgroup.com