IO-Link

Digitalisera information ända ut på sensor/aktornivå!

IO-Link

IO-Link är ett fältbussoberoende kommunikationsprotokoll som cykliskt överför processdata och ”vid behov”-orienterad parameteriserings- och diagnostikdata från sensorer och aktorer via punkt-till-punkt-kommunikation.

IO-Link är ett seriellt digitalt kommunikationsprotokoll avsett att användas inom automation. Det ansluter sensor/aktorer till en PLC (Programmable Logic Controller). Man kan säga att IO-Link gör det möjligt att digitalisera information ända ut på sensor/aktornivå.

IO-link defineras av standarden IEC 61131-9. Där det tidigare bara var möjligt att sända binärt (on/off) eller via analoga signaler, kan man nu läsa av status från en sensor/aktor och sända ut ny parameterdata som lagras i sensorn. IO-Link är därmed inte ännu en fältbuss, utan en punk-till-punkt-kommunikation mellan en IO-Link-enhet och en IO-Link-master.

Punkt-till-punkt-kommunikationen använder en oskärmad standardgivarkabel med tre ledare, där en ledare används för kommunikation, en för matning och en som potential referens. Vidare finns det två typer av portar, klassade A och B, där B-klassportar är till för aktorer som kräver än extra strömmatning. Vid användandet av B-klassportar adderar man därmed två ledare och använder en standardgivarkabel med fem ledare istället för tre.

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop

IO-Link Master

IO-Link Master

Som världens första IO-Link Master med multiprotokollsfunktion för PROFINET och EtherNet/IP i kombination med den nya M12 Power L-kodsmatningen, är LioN-Power modulerna ett stort steg framåt mot miniatyrisering och framtidssäkring av smarta industriella anslutningar.
IO-Link Hub

IO-Link Hub

Med produkttillägget IO-Link I/O-hubbar erbjuder IO-Link System rätt lösning för att förbättra alla sensor- och aktorsanslutningar, oavsett om du söker ett ekonomiskt sätt att uppgradera från ett passivt till ett aktivt system, samla in många digitala signaler eller har behov av att ansluta intelligenta IO-Link-enheter, kritiska för dagens digitala fabrik.